Elfa Insights

Elfa med hjelp fra ledende eksperter og konsument undersøkelser tar en titt innom ulike temaer innen oppbevaring og trenger.

Relasjonspsykologi

Hvordan man oppfatter orden i hjemmet, hvilke utfordringer det innebærer å opprettholde den og hvordan rot påvirker trivsel og forhold kan variere mellom kvinner og menn, og både eldre og yngre. Hva skal man tenke på som familie for å holde det ryddig parallelt med gode relasjoner i hjemmet?

Les mer

Sirkulær konsumpsjon

I dag er vår bevissthet rundt hvordan vi påvirker klima og miljø høyere enn noen gang. Vi ser en økt tendens til å konsumere med omtanke og ansvar, med det sirkulære kretsløpet i fokus. Men hvordan kan man legge til rette for en bærekraftig handel?

Les mer

Elfa fyller 75 år!

I 2023 feirer Elfa 75 år med innovasjon og kundefokus. Siden starten har selskapet vært en pålitelig partner for mange boliger og leiligheter. Men hvordan har vår bosituasjon, interiørdesign og hverdag endret seg fra Elfas suksessreise startet til i dag?

Les mer

Generasjoner og fremtiden

Hvilken rolle spiller tidsperioden vi vokser opp i for hvordan vi bor, og hvilken betydning får det for oppbevaringen i våre fremtidige hjem?

Les mer

Generasjoner og boligpreferanser

Alle trenger tak over hodet, men hvordan skal det som er under taket, se ut? Til tross for at en del trender går i retning av en nomadetilværelse, og at mange flytter ut fra byene og prøver å leve uavhengig av andre, vil boligen i en eller annen form alltid være viktig.

Les mer

Generasjoner og forbruksmønstre

Hvilke forbruksmønstre, vaner og verdier vi har, er i stor grad bestemt av oppveksten vår og påvirker også hvordan vi formes som mennesker. Dette er noe både forskerne og vi i Elfa lenge har vært opptatt av. Hvilken rolle spiller egentlig tiden vi vokser opp i, for forbruket vårt, og hvilken betydning får det for oppbevaringsløsningene vi har hjemme?

Les mer

Hjemmekontoret

Hjemmekontoret har kommet for å bli. Det krever imidlertid oppbevaringsløsninger og arbeidsplasser som kan fungere på sikt, noe mange ikke har i dag. Det er derfor luft å ta en funksjonsgjennomgang av hjemmekontoret og resten av boligen.

Les mer

Den personlige hyllen

For oss i Elfa er et personlig hjem et sted der det er orden og harmoni, og der du føler deg trygg og kan slappe av. For å få til den trivselen som gjør at du kan være deg selv, kreves det tid og omtanke: Du trenger kanskje å rydde opp i tingene dine, sørge for bedre oppbevaring eller ommøblere.

Les mer

Den bærekraftige garderoben

Og fra et bærekraftperspektiv er det best å bruke de plaggene du allerede har og sørge for at de får en lang levetid. Da er det en god idé å investere i tidløse kvalitetsplagg som holder seg over tid. Det er også svært viktig at plaggene oppbevares og vedlikeholdes riktig.

Les mer

Hjemmets store renessanse

Hjemmets rolle har blitt enda viktigere etter pandemiens utbrudd. I en uforutsigbar verden er hjemmet en trygg oase der vi kan senke skuldrene og hente oss inn. Hjemmet er navet i livet vårt. Der jobber vi, sosialiserer, trener, forbruker og resirkulerer - et hjem 24/7, rett og slett.

Les mer