Jobbe hos elfa

Vi mener at en organisasjons ansatte er dens mest verdifulle ressurs. Det er derfor en selvfølge at Elfa støtter FNs bærekraftmål nummer 8. Hvorfor ikke? Målet handler om å fremme vedvarende, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting samt anstendige arbeidsvilkår for alle.

ONE Elfa – våre kjerneverdier

Hos Elfa er vi svært stolte over vår kultur og våre kjerneverdier, ofte kalt ONE Elfa. Disse verdiene representerer vår overbevisning: - Vi er kundefokuserte og jobber hele tiden for å overgå kundenes forventninger. For å gjøre dette tenker vi innovativt, er åpne for nye arbeidsmetoder og å skape verdi. - Vi tror også på enkle menneskelige verdier som å sette pris på at vi alle er forskjellige og å behandle alle med respekt. Vi er tross alt alle mennesker, vi har alle roller som fyller en viktig funksjon. Vi opptrer alltid profesjonelt i det vi gjør. - For å slutte sirkelen deler vi et helhetssyn på bedriften vår og opptrer som ett selskap. Dette er hva vi mener med å være ONE Elfa.

En rettferdig og inkluderende arbeidsplass

Hos Elfa respekterer vi hverandre og setter pris på at vi alle er forskjellige. Vi er svært stolte over å være en arbeidsplass hvor alle ansatte behandles med respekt og har samme rettigheter, plikter og muligheter, uavhengig av kjønn, alder, nasjonalitet eller etnisitet, religion eller trosoppfatning, funksjonshemninger, seksuell legning eller fagforeningsmessig tilhørighet.

Ledige stillinger

At the moment we don't have any open positions, but you can always send us a general application at application@elfa.com.