Kvalitet

Elfas 10 års garanti

Daglig bruk av din Elfa oppbevaringsløsning utsetter den for mye slitasje. Det krever håndverk og råvarer av høyeste kvalitet for at produktene skal vare hele livet. Elfa gir 10 års garanti som dekker materialfeil ved normal bruk i hjemmet, samt eventuelle funksjonsfeil på bevegelige deler som hjul og myklukking samt innredning med uttrekkbar funksjon. Garantien gjelder fra innkjøpsdato.

NÅR GJELDER GARANTIEN PÅ 10 ÅR?

Hvis noe er feil med produktet, kontakt forhandleren / butikken der du kjøpte det, og ta med kvittering. Butikken gir informasjonen videre til oss. Elfa responderer raskt slik at du får svar på saken din innen kortest mulig tid. Det er viktig at du melder fra om eventuelle feil som fort som mulig. Husk derfor å pakke opp og kontrollere leveringen umiddelbart. Ta et bilde av feilen dersom du ikke kan ta med deg produktet til butikken. Ta et bilde på ca. en meters avstand og et nærbilde med en gjenstand i nærheten (f.eks. en fyrstikkeske eller en penn) for størrelsesforhold ved overflateskader.

BEGRENSNINGER

Vi forventer selvsagt at du tar vare på investeringen din på best mulig vis. Et produkt som er oppbevart, montert eller brukt feil dekkes ikke av garantien. Ytre skader og følgeskader etter at leveringen er godkjent, dekkes ikke av garantien.
 

Guarantee 10 years