BÆREKRAFTIGHET

En bærekraftig fremtid for alle er virkelig ikke lett. Det er vår største bekymring, og vil garantert fortsette å være det. Og Elfas ambisjoner er høye. Vi er forpliktet til å ha en positiv påvirkning på mennesker, samfunn og planeten vår. Dette er ikke bare tomme ord. Vi handler, og dette gjør vi.

POSITIV PÅVIRKNING PÅ MENNESKER

Vi jobber hele tiden for rettferdige, sunne og trygge arbeidsplasser for Elfas ansatte og ansatte hos leverandører og partnere. Dette gjør vi for eksempel ved å:

- Strebe for å opprettholde høyeste standard for helse og sikkerhet for alle ansatte

- Omfavne mangfold og likestilling
- Ha nulltoleransepolicy mot alle former for krenkende behandling, trakassering og diskriminering

- Sikre at Elfas etiske retningslinjer etterleves

POSITIV PÅVIRKNING AV SAMFUNNET

Vi er svært stolte over å være en ansvarlig samfunnsaktør, bidra til rettferdig handel, støtte menneskerettigheter og oppmuntre til bærekraftig forbruk. Dette gjør vi for eksempel ved å:

- Bedrive virksomheten i tråd med FNs Global Compact

- Øke bevisstheten og motivere mennesker til å jobbe mot en mer bærekraftig livsstil

- Donasjoner til UNICEF og Ronald McDonald Hus

- Beskytte og fremme rettferdig konkurranse og rettferdig handel

POSITIV PÅVIRKNING AV PLANETEN VÅR

Vi hos Elfa er sterkt engasjerte i å gjøre tiltak for miljø og klima. Det betyr at vi:

- Er tilpasset Parisavtalen. Vi utfører spesielle livssyklusanalyser og beregner vårt karbonavtrykk. Dermed kan vi redusere klimapåvirkningen i alle stadier av våre produkters livssyklus

- Gjør sirkularitet mulig ved å utvikle produkter som varer hele livet, er lette å modifisere, gjenbruke og gjenvinne

- Har et miljøstyringssystem på plass ved våre produksjonsanlegg

Elfa og FNs mål forbærekraftig utvikling

Med de 17 bærekraftige utviklingsmålene (SDG) tar det globale samfunnet for seg de mest presserende utfordringene i vår tid. Som et bevis på Elfas engasjement for å påta oss vår del av det globale ansvaret, har Elfa signert FNs Global Compact. Følgelig er de ti prinsippene i FNs Global Compact integrerte i vår forretningsstrategi, våre retningslinjer og rutiner. Signeringen av FNs Global Compact innebærer også et løfte om å aktivt fremme bevissthet og handling til støtte for FNs mål for bærekraftig utvikling. Dette gjør vi hver dag, med spesielt fokus på de tre målene som vi har størst mulighet til å påvirke: Anstendige arbeidsvilkår og økonomisk vekst (SDG 8), Bærekraftig forbruk og produksjon (SDG 12) og Fredelige og inkluderende samfunn (SDG 16). .

Positiv påvirkning av samfunnet

At Elfa we aspire to have a positive impact on the society. It’s about our role as a signatory to the UN Global Compact and be an accountable societal actor, contributing to fair trade, supporting human rights and encouraging sustainable consumption. 

Alternate Text

Respecting human rights 

Our respect for human rights is founded within one of our core values, being humane. It stands for our firm belief in humane values and our appreciation of our differences. We respect each other. We protect and promote equal value and the rights of all people.

Alternate Text

Making charity donations

Undisputedly, children have a right to survive, thrive and fulfil their potential – to the benefit of a better world. Regrettably, these self-evident and essential children’s rights are in reality not always respected. To fight this unjust, Elfa makes every year a contribution to support UNICEF in their ever so important work on promoting and defending children’s rights. The donation is not ear-marked to a specific project. Instead, we let UNICEF decide how to use these funds. In February, 2022, Elfa made an additional donation to UNICEF to support their work protecting and promoting the rights of the children in Ukraine.

På vei mot en bærekraftig fremtid

Det er et enormt ansvar. Å ta kontroll over vårt forbruksmønster og begynne å leve et mer bærekraftig liv. Hvor begynner vi? Hva er riktig å gjøre? Vi må alle bidra på en eller annen måte. Men mange av oss lurer fortsatt på hvordan.

Det er alltid mulig å begynne å leve mer bærekraftig. Her er noen tips fra oppbevaringseksperten Christine Dalman – bærekraftige vaner du kan implementere i hverdagen.

Opt for timeless Design

  • Choose products of high quality, and which are designed to last a lifetime, both as regards aesthetics and usage.
  • When it comes to storage solutions, opt for a solution that can carry your beloved belongings throughout life, hence one that can easily be rearranged and expanded on. You shouldn’t have to buy an entirely new storage solution when your needs or likings change or when you simply prefer a new interior style in your home.
Alternate Text

Support circularity

  • Make sure your things stay in-use for as long as possible. The longer, the better. 
  •  Make it easy on yourself to bring a circular economy into your life. For instance, furnish your home so as to make it easy to get that reviving, revamping, and repairing done. Why not create a little sewing studio? And, have a dedicated space for clothes and things to donate, sell or swap with friends.
  •  And finally, make it a habit to, once in a while, go through and sort out the clothes that you could give away or sell.
Alternate Text

Think longevity

  • Take care of your garments. After all, it is us who need to start seeing clothes as pieces for life, rather than styles to wear just a handful of times.
  • Giving your clothing good aeration, space between hangers, and drawers that aren’t stuffed to the brim can help avoid wear and tear of your clothing.
  • Footwear needs to be properly cared for too. Keep your favorite pairs of shoes looking their best with boot shapers, and store them on shelves and racks instead of in a pile on the floor.

Rapporter en bekymring

Elfa is committed to the highest possible standards of openness, integrity and accountability. We take every effort to avoid any improprieties that may result in serious consequences for the company or its employees. However, despite all these efforts malpractice in any part of the business may occur.

 Elfa is therefore providing its employees, business partners and third parties with a reporting channel, www.convercent.com, which should be used to report serious improprieties within the company, for example accountancy crimes or bribery crimes.

You may also report a concern by calling, 800-1777-9999, or by writing to Elfa Ethics Council, ethics@elfa.com.