Alternate Text Alternate Text

ELFA INSIGHTS

Generasjoner og boligpreferanser

Ifølge generasjonsforskningen etableres verdiene våre når vi er mellom 16 og 24 år. Det er da vi formes mest når det gjelder hva vi prioriterer i livet. Dette er noe både forskerne og vi i Elfa har vært opptatt av lenge. Hvilken rolle spiller egentlig tiden vi vokser opp i, for boligpreferansene våre, og hvilken betydning får det for oppbevaringsløsningene vi har hjemme?

Det er i dag vanlig å dele inn befolkningen i følgende generasjoner: generasjon Z (16–25 år), millenniumsgenerasjonen (26–41 år), generasjon X (42–57 år) og etterkrigsgenerasjonen (58–76 år).

Interiørarkitektur

Alle trenger tak over hodet, men hvordan skal det som er under taket, se ut? Til tross for at en del trender går i retning av en nomadetilværelse, og at mange flytter ut fra byene og prøver å leve uavhengig av andre, vil boligen i en eller annen form alltid være viktig.

– Når jobben og kontoret flytter inn, matlagingen blir mer avansert og vi dyrker våre egne grønnsaker hjemme, blir vi også mer knyttet til boligen. Det innebærer også at boligen må fylle flere roller. Et rom må kunne brukes til flere ting i stedet for å bare være en typisk stue – det mener Mia Erlandsson, som foruten å være arkitekt og interiørarkitekt også er medlem av Elfa Insights.

Boligbehov i endring

Det er tydelige generasjonsforskjeller når det gjelder hvilke behov vi har og hvilke krav vi stiller til en fremtidig bolig. Det bekrefter vår siste Sifo-undersøkelse*. I et femårsperspektiv har de yngre generasjonene, generasjon Z og millenniumsgenerasjonen, behov for større plass i boligen, det svarte henholdsvis 45 og 50 prosent. Bare 27 prosent av generasjon X og 6 prosent av etterkrigsgenerasjonen så det samme behovet. De eldste generasjonene var fornøyd med det arealet de hadde i dag, det svarte 7 av 10 (76 %) i etterkrigsgenerasjonen og halvparten (53 %) av generasjon X.

Alternate Text Alternate Text

God oppbevaringsplass

Når vi snakker om boligens størrelse og areal, må vi også se på oppbevaringsplassen i boligen. Også her prioriterer de ulike generasjonene forskjellig. Til sammen etterspør 2 av 5 nordmenn (43 %) større oppbevaringsplass ved flytting og bytte til en ny bolig.

2 av 5 av alle i etterkrigsgenerasjonen og generasjon X er derimot fornøyd med de oppbevaringsmulighetene de har i dag, henholdsvis 44 og 41 prosent. 6 av 10 (60 %) av millenniumsgenerasjonen og 46 prosent av generasjon Z ville derimot prioritert mer oppbevaring enn i dag ved en potensiell flytting. Felles for de fleste, 43 prosent, er at et av de viktigste kravene de stiller til sitt fremtidige hjem, er god oppbevaringsplass.

Alternate Text Alternate Text

* Undersøkelse gjennomført i Kantar Sifos nettpanel fra 11. til 16. mars 2022. Til sammen 1303 personer i alderen 16 til 76 år ble intervjuet. Nettpanelet ble rekruttert fra et landsrepresentativt og tilfeldig utvalg.

Generasjonsboligen – en variant av kollektivet

I dag tegner og bygger vi fortsatt hus for kjernefamilien. Dette til tross for at det er mange som bor alene eller inngår i andre konstellasjoner. Fremtidens boliger kan derimot komme til å se annerledes ut. Et konsept som kan få sin renessanse, bare i en oppdatert versjon, er kollektivet. Det kjennetegnes av mer deling av ting og flere fellesarealer, noe som også er mer bærekraftig. 

En annen boligform som kanskje vil bli enda mer populær, er den såkalte generasjonsboligen. Her bor hele den utvidede familien, inkludert besteforeldre på begge sider eller barnebarn, sammen i samme hus eller i hus med nær tilknytning til hverandre.

Alternate Text Alternate Text

Les mer om Elfas Insights eksperter

Elfa Insights er Elfas tenketank der vi undersøker trender, behov og utfordringer innenfor oppbevaring. Dette gjør vi gjennom forbrukerundersøkelser og ved å samle innsikt fra ledende eksperter på arkitektur, bærekraft, mote, interiørdesign og fremtidsforskning. Slik kan vi fordype oss i vårt absolutte favorittema - oppbevaring, og inspirere til bedre orden og harmoni hjemme, slik at du kan frigjøre plass til det som er viktig i din hverdag.

Anders Parment 

Generasjonsforsker, forfatter og samfunnsdebattant. Arbeider med spørsmål knyttet til fremtiden og hvordan nye generasjoner er med på å forme den, noe han praktiserer hver dag som lærer og forsker ved Stockholm Business School. I tillegg til å skrive bøker – det kommer snart en om generasjon Z – holder Anders foredrag og gir organisasjoner råd om hvordan de bedre kan forstå fremtiden.

Mia Erlandsson 

Arkitekt og interiørarkitekt i White arkitekter. Jobber med alt fra store offentlige prosjekter og prosessledelse til små, detaljerte interiørløsninger og -konsepter. Juryleder for Guldstolen, som er bransjeforeningen Sveriges arkitekters pris for Sveriges beste interiør. 

Charlotte Mattfolk 

Framtidsexpert, entreprenör och strategisk rådgivare. Grundare till AI-plattformen IAMAI som matchar managementkonsulter med uppdrag och ger tillgång till ”Streaming Knowledge”. Författare till framtidsstudien 4 Scenarios for a Future Life.

Linn Rebecca Carlsen

Vår Oppbevaringsekspert Linn Rebecca Carlsen jobber som Markedskoordinator i Elfa.

Mer fra Elfa Insights

Generasjoner og forbruksmønstre

Hvilke forbruksmønstre, vaner og verdier vi har, er i stor grad bestemt av oppveksten vår og påvirker også hvordan vi formes som mennesker. Dette er noe både forskerne og vi i Elfa lenge har vært opptatt av. Hvilken rolle spiller egentlig tiden vi vokser opp i, for forbruket vårt, og hvilken betydning får det for oppbevaringsløsningene vi har hjemme?

Les mer

Generasjoner og fremtiden

Hvilken rolle spiller tidsperioden vi vokser opp i for hvordan vi bor, og hvilken betydning får det for oppbevaringen i våre fremtidige hjem?

Les mer

Den bærekraftige garderoben

Og fra et bærekraftperspektiv er det best å bruke de plaggene du allerede har og sørge for at de får en lang levetid. Da er det en god idé å investere i tidløse kvalitetsplagg som holder seg over tid. Det er også svært viktig at plaggene oppbevares og vedlikeholdes riktig.

Les mer