Alternate Text Alternate Text

ELFA INSIGHTS

Generasjoner og forbruksmønstre

Hvilke forbruksmønstre, vaner og verdier vi har, er i stor grad bestemt av oppveksten vår og påvirker også hvordan vi formes som mennesker. Dette er noe både forskerne og vi i Elfa lenge har vært opptatt av. Hvilken rolle spiller egentlig tiden vi vokser opp i, for forbruket vårt, og hvilken betydning får det for oppbevaringsløsningene vi har hjemme?

Generasjonsforskningen

Ifølge generasjonsforskningen etableres verdiene våre når vi er mellom 16 og 24 år. Det er først og fremst da at forbruksmønstrene våre, og hva vi prioriterer i livet, blir formet. Det er i dag vanlig å dele inn befolkningen i følgende generasjoner: generasjon Z (16–25 år), millenniumsgenerasjonen (26–41 år), generasjon X (42–57 år) og etterkrigsgenerasjonen (58–76 år). Ifølge generasjonsforsker og forbruksekspert Anders Parment, som også er medlem av Elfa Insights, er det tydelige forskjeller mellom disse generasjonene, noe også vår ferske Sifo-undersøkelse bekrefter.

Kvalitet og bærekraft

Klimaproblemene har gjort bærekraft til et stadig viktigere samfunnsspørsmål. Hvor mye vi forbruker, påvirker i høyeste grad klimaet, men ved å forbruke smartere kan vi redusere denne klimapåvirkningen. Det har for eksempel blitt vanligere å låne eller leie ting man trenger, i stedet for å kjøpe nytt. Dette er imidlertid mer populært blant yngre enn eldre: 58 prosent av generasjon Z svarer at de låner eller leier, mens bare 31 prosent av etterkrigsgenerasjonen gjør det samme.*

Kvalitet ses ofte i sammenheng med pris. Å kjøpe et dyrere produkt som varer lenger, er en måte å ta vare på miljøet på. Men er forbrukerne villige til det? Her er det en interessant forskjell mellom generasjonene. Millenniumsgenerasjonen er den som i størst grad er opptatt av kvalitet: Nesten 2 av 5 (35 %) av millenniumsgenerasjonen prioriterer kvalitet fremfor «bruk og kast». Det tilsvarende tallet for etterkrigsgenerasjonen er 25 prosent.

Alternate Text Alternate Text

Forbruk og oppbevaring

Forbruk krever oppbevaringsplass. For å begrense mengden ting som må oppbevares, går de fleste (42 %) fortløpende gjennom hva de har. Hele 37 prosent prøver å unngå å kjøpe nytt, mens bare én av fire (28 %) velger å kvitte seg med ting. 

Hvis vi ser på hva de ulike generasjonene først og fremst oppbevarer, viser undersøkelsen betydningen av å ha gode oppbevaringsløsninger til både små og store ting. Bortsett fra klær, som tar opp det meste av oppbevaringsplassen hos alle generasjoner, er det kjøkkenutstyr som dominerer hos generasjon Z (26 %) og hjemmeelektronikk hos millenniumsgenerasjonen (30 %). Hos de eldre generasjonene er det i stedet bøker som tar plass, med 36 prosent for generasjon X og 49 prosent for etterkrigsgenerasjonen. 

Det er også forskjeller mellom generasjonene når det gjelder hvordan de ser på fremtidig forbruk. Mens mangel på oppbevaringsplass hjemme gjør at halvparten av millenniumsgenerasjonen (53 %) kvier seg for å kjøpe nytt, er det bare én av fire i etterkrigsgenerasjonen (25 %), som tenker på samme måte. Det kan ha flere årsaker. Det kan selvsagt dreie seg om boligens størrelse og muligheten til å skaffe seg smarte og fleksible oppbevaringsløsninger, men også om at forbruksvanene er preget av oppveksten vår fra tidlig alder.

Alternate Text Alternate Text

* Undersøkelse gjennomført i Kantar Sifos nettpanel fra 4. til 14. april 2022. Til sammen 1201 personer i alderen 16 til 76 år ble intervjuet. Nettpanelet var representativt for hele landet og rekruttert fra tilfeldige utvalg.Undersökning som genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 11–16 mars 2022. Totalt intervjuades 1303 personer i åldern 16–76 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval.

Alternate Text Alternate Text

Elfa Insights medlem och förvaringsexpert, Christine Dalman, ger här några enkla tips för hur man kan tänka kring sin konsumtion och förvaring i hemmet utifrån fyra scenarios.

Alternate Text Alternate Text

1. Den som bor mindre och har behov av att maximera existerande ytor med smartare och mer flexibla lösningar kan exempelvis använda dörren som förvaring med krokar och korgar för småsaker. 

Alternate Text Alternate Text

2. Den som bor större med möjlighet till fler förvaringsytor kan göra med fördel satsa på flexibla hyllplan med kärl i olika storlekar – allt för att förenkla för återvinningen eller för hobbyrelaterade aktiviteter i hemmet.

Alternate Text Alternate Text

3. Den som har många prylar i lådor eller utspritt i hemmet uppmanas att rensa och sortera bort sådant som inte behövs och därefter strukturera upp med förvaringslösningar, exempelvis en dekorativ skräddarsydd fondvägg, där favoritprylarna sätts i spotlight.

Alternate Text Alternate Text

4. Den som föredrar att hyra saker behöver också skapa plats för att det ska vara enkelt att ta emot eller ge ifrån sådant såsom kläder eller hobbyprylar. Kanske finns outnyttjade utrymmen som kan användas smartare? 

Les mer om Elfas Insights eksperter

Elfa Insights er Elfas tenketank der vi undersøker trender, behov og utfordringer innenfor oppbevaring. Dette gjør vi gjennom forbrukerundersøkelser og ved å samle innsikt fra ledende eksperter på arkitektur, bærekraft, mote, interiørdesign og fremtidsforskning. Slik kan vi fordype oss i vårt absolutte favorittema - oppbevaring, og inspirere til bedre orden og harmoni hjemme, slik at du kan frigjøre plass til det som er viktig i din hverdag.

Anders Parment 

Generasjonsforsker, forfatter og samfunnsdebattant. Arbeider med spørsmål knyttet til fremtiden og hvordan nye generasjoner er med på å forme den, noe han praktiserer hver dag som lærer og forsker ved Stockholm Business School. I tillegg til å skrive bøker – det kommer snart en om generasjon Z – holder Anders foredrag og gir organisasjoner råd om hvordan de bedre kan forstå fremtiden.

Mia Erlandsson 

Arkitekt og interiørarkitekt i White arkitekter. Jobber med alt fra store offentlige prosjekter og prosessledelse til små, detaljerte interiørløsninger og -konsepter. Juryleder for Guldstolen, som er bransjeforeningen Sveriges arkitekters pris for Sveriges beste interiør. 

Charlotte Mattfolk 

Framtidsexpert, entreprenör och strategisk rådgivare. Grundare till AI-plattformen IAMAI som matchar managementkonsulter med uppdrag och ger tillgång till ”Streaming Knowledge”. Författare till framtidsstudien 4 Scenarios for a Future Life.

Linn Rebecca Carlsen

Vår Oppbevaringsekspert Linn Rebecca Carlsen jobber som Markedskoordinator i Elfa.

Mer fra Elfa Insights

Generasjoner og boligpreferanser

Alle trenger tak over hodet, men hvordan skal det som er under taket, se ut? Til tross for at en del trender går i retning av en nomadetilværelse, og at mange flytter ut fra byene og prøver å leve uavhengig av andre, vil boligen i en eller annen form alltid være viktig.

Les mer

Generasjoner og fremtiden

Hvilken rolle spiller tidsperioden vi vokser opp i for hvordan vi bor, og hvilken betydning får det for oppbevaringen i våre fremtidige hjem?

Les mer

Den bærekraftige garderoben

Og fra et bærekraftperspektiv er det best å bruke de plaggene du allerede har og sørge for at de får en lang levetid. Da er det en god idé å investere i tidløse kvalitetsplagg som holder seg over tid. Det er også svært viktig at plaggene oppbevares og vedlikeholdes riktig.

Les mer