Alternate Text Alternate Text

ELFA INSIGHTS

Relationspsykologi: 
ordning & reda hemma och i sinnet

Hur man uppfattar ordningen i hemmet, vilka utmaningar det innebär att upprätthålla den och hur oreda påverkar välbefinnande och relationer kan variera mellan kvinnor och män, såväl som äldre och yngre. Vår senaste undersökning* belyser att upplevelsen av ordning i hemmet förbättras avsevärt med åldern samt att bristen på förvaring till stor del ligger som orsak för ett stökigt hem. Vad ska man tänka på som familj för att behålla ordningen parallellt med goda relationer i hemmet? Vi på Elfa tillsammans med Relationsexperten tillika medlem i Elfa Insights, Anneli Östling, reder ut röran.

Hemmet – en plats för stabilitet

Ett hem är en plats för återhämtning och trivsel, men om det ofta är stökigt i hemmet kan den rogivande platsen rubbas och påverka personer på ett psykologiskt plan. Enligt vår senaste Sifo-undersökning är olika beteenden hos familjemedlemmar (33%) den främsta anledningen till oordning i hemmet. Som sekundär anledning kommer brist på förvaring (32%) och därefter att man har för många prylar (31%). Ju tidigare man skapar en bra kultur hemma för att att bibehålla ordning och reda, desto enklare för alla familjemedlemmar att kunna dra sitt strå till stacken.

Alternate Text Alternate Text

Mer ansvar i hemmet för mera ro

Anneli Östling, Relationsexpert, talar om att de konflikter som uppstår i hemmet ofta handlar om en ojämn ansvarsfördelning. Det är därför viktigt att se över hur ansvaret kan ha förändrats över tid, om familjen exempelvis har utökat eller minskat, och hitta tillbaka till rutiner som fungerar för alla familjemedlemmar. 

Ofta är det en person som tar lite mer ansvar än en annan i ett hem och detta påverkar i hög grad den mentala hälsan. Hela 2 av 5 svenskar (43%) upplever enligt vår undersökning att de blir irriterade av en stökig omgivning. Dessutom är det en markant del kvinnor - 42 procent - som jämfört med männen - 18 procent - känner sig stressade när hemmiljön inte är trivsam nog.

 
Alternate Text Alternate Text

Att vara konsekvent och ha en bra grundstruktur med tydliga rutiner i hemmet hjälper inte bara till att hålla ordning och reda, utan ser även till att alla i familjen kan bli inkluderade för att skapa bättre trivsel. Inte helt förvånande i dagens konsumtionssamhälle anser 1 av 3 av svenskarna (31%) att de alltför många prylarna i hemmet är en stor orsak till oreda, och många (19%) upplever att de saknar struktur för att lyckas hålla ordning.

Kläder är den största boven i dramat när det kommer till prylar att hålla ordning på i hemmet menar 2 av 5 av de tillfrågade (38%). Nästan lika många (36%) har svårt att hålla koll på papper och dokument och 21 procent tycker att systemet för återvinning inte helt har kommit på plats.

Alternate Text Alternate Text

* Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 3–8 mars 2023. Totalt intervjuades 1083 personer i åldern 18–79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval.

Tre smarta tips

Vår förvaringsexpert Christine Dalman tipsar om hur man kan tänka för att ordna upp ett rörigt hem och bibehålla hemfriden.

Alternate Text Alternate Text

Dela upp garderoben i sektioner

En praktisk förvaring handlar om att kunna få in allt man äger på ett enkelt och smidigt sätt. Genom att tillägna olika sektioner, hyllplan och backar i garderoben till enskilda ändamål skapar man utrymmet som ägodelarna faktiskt kräver, och gör det samtidigt roligt för barn i en familj att få sin “egen” hylla att hålla reda på. 

Alternate Text Alternate Text

Skapa en hemmavänlig arbetsyta

Med hjälp av förvaring anpassad för papper, pennor, gem och andra prylar för hemmakontoret blir det lätt att hålla arbetsytan och hyllor fria från prylar som annars ger ett stökigt intryck. Se till att ha pärmar och mappar för papper och dokument nära tillhands på hyllorna, så behöver det inte hamna utspritt i hemmet.

Alternate Text Alternate Text

Skapa en återvinningsstation

En dedikerad plats för återvinning underlättar källsorteringen och kan främja hemfriden. Ha separata backar eller hyllor för produkter för att effektivare hantera det konstanta flödet av återvinningsbart hushållsavfall. På så sätt gör du det enklare att komma igång med återvinningsprocessen och minimerar missförstånd inom familjen.

Elfa Insights 2023

Elfa Insights är Elfas tankesmedja där vi undersöker trender, behov och utmaningar inom förvaring. Detta gör vi genom konsumentundersökningar och genom att samla in insikter från ledande experter inom hållbar konsumtion och psykologi. Vi kan därmed djupdyka inom vårt absoluta favoritämne, förvaring, och inspirera till bättre ordning och harmoni hemma så att du kan frigöra plats för det som är viktigt i vardagen.

Alternate Text Alternate Text

Alexandra Davidsson

Alexandra Davidsson är hållbarhetsexpert med stor kunskap och erfarenhet inom cirkulär ekonomi, konsumtion och hållbar livsstil. Hon arbetade som generalsekreterare för föreningen Medveten Konsumtion 2016-2022 och har utsetts till en av Sveriges 33 största talanger inom hållbarhet enligt Aktuell Hållbarhet samt till en av Sveriges 101 hållbarhetsmäktigaste. Hon brinner för cirkulär ekonomi och att skapa cirkulenter – ett begrepp för framtidens hållbara konsument.

Alternate Text Alternate Text

Anneli Östling

Anneli Östling är relationsexpert, diplomerad psykosyntesterapeut och förändringsledare som till vardags arbetar med parterapi i sin mottagning på Kungsholmen i Stockholm. Hon ligger också bakom appen Otrohetsakuten och är aktuell med podcasten Stora Relationsguiden som används som parterapi. I höst kommer även en ny app och en bok med samma titel. 

Alternate Text Alternate Text

Christine Dalman

Elfas Förvaringsexpert och Senior PR Specialist sedan mer än 30 år tillbaka.

Mer från Elfa Insights

Cirkulär Konsumtion

Idag är medvetenheten om vår påverkan på klimat och miljö högre än någonsin. Hur ska man tänka för att underlätta för ett hållbart handlande och vad är egentligen cirkulär konsumtion?

Läs mer

Elfa fyller 75 år!

2023 firar Elfa 75 år av innovation och kundfokus. Sedan starten har företaget varit en pålitlig partner för många svenskar. Men hur har vår boendesituation, inredning och vardag förändrats från det att Elfas framgångsresa startade till idag?

Läs mer

Flytta och hushålla

I oroliga tider värnar vi ännu mer om det som känns tryggt och rofyllt - nämligen hemmet. Svårare ekonomiska lägen påverkar hushållens konsumtion och eventuella bostads- och flyttplaner som står för dörren.

Läs mer