ARBETA PÅ ELFA

Bli en del av oss

För oss är ett företags anställda är dess mest värdefulla tillgång. Därför är det självklart för Elfa att stödja FN:s hållbarhetsmål nummer 8. Och varför skulle det inte vara det? Målet handlar ju om att främja hållbar, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning samt anständiga arbetsvillkor för alla.

ONE Elfa – våra kärnvärden

På Elfa är vi mycket stolta över vår företagskultur och gemensamma värderingar, som vi samlat under begreppet ONE Elfa. Dessa värderingar handlar om hur vi förväntas uppträda gentemot varandra och ligger till grund för Elfa’s uppförandekod. Vi för oss är det viktigt att ha kunden i fokus och ständigt sträva efter att överträffa kundernas förväntningar. För att lyckas med det krävs förmågan att tänka innovativt, att vara öppen för nya arbetsmetoder och skapa värde. En viktig och självklar del av vår värdegrund är att vara human, att uppskatta att vi alla är olika och att behandla andra med respekt. Vi är alla människor trots allt. Men, det är också viktigt för oss att agera professionellt i allt vi gör och att dela en syn på vår verksamhet.  Det är detta vi sammanfattar med begreppet ONE Elfa.

En rättvis och inkluderandearbetsplats

På Elfa respekterar vi varandra och uppskattar att vi alla är olika. Vi är mycket stolta över att vara en arbetsplats där alla anställda behandlas med respekt och har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter, oavsett kön, ålder, nationalitet eller etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller facklig tillhörighet.

Export Manager

Vi söker dig som är intresserad av att bli Export manager hos Elfa i Malmö.

Läs mer och ansök