Hållbarhet

En hållbar framtid för alla är verkligen inget man kan ta lätt på. Det är vår största oro utmaning och kommer säkerligen fortsätta vara det under lång tid framöver. Och Elfas ambitioner är höga. Vi har åtagit oss - att ha en positiv påverkan på människor, samhället och vår planet. Detta är inte bara tomma ord. Vi agerar. Det här är något av det vad vi gör.

Positiv påverkan på människor

Vi arbetar ständigt för rättvisa, hälsosamma och säkra arbetsplatser för Elfas anställda, såväl som för anställda hos leverantörer och partners.

Vi gör det till exempel genom att:

 • Sträva efter att upprätthålla högsta standard för hälsa och säkerhet för alla anställda
 • Verka för mångfald och jämställdhet
 • Ha nolltoleranspolicy mot alla former av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering
 • Säkerställa att Elfas uppförandekod efterlevs

Positiv påverkan på samhället

Vi är mycket stolta över att vara en ansvarstagande samhällsaktör, bidra till rättvis handel, stödja mänskliga rättigheter och uppmuntra hållbar konsumtion.

Vi gör det till exempel genom att: 

 • Bedriva vår verksamhet i linje med FN:s Global Compact
 • Öka medvetenheten och motivera människor att sträva mot en mer hållbar livsstil
 • Göra donationer till UNICEF och Ronald McDonald Hus
 • Skydda och främja rättvis konkurrens och rättvis handel

Positiv påverkan på vårplanet

Vi på Elfa är starkt engagerade i att vidta åtgärder för miljö och klimat.

Det innebär att vi:

 • Gör livscykelanalyser och beräknar vårt koldioxidavtryck och kan därmed minska klimatpåverkan i alla skeden av våra produkters livscykel
 • Möjliggör cirkularitet genom att utveckla och tillverka produkter som håller en livstid, och som är lätta att modifiera, återanvända och återvinna
 • Har ISO 14001:2015-certifierat våra produktionsanläggningar

Elfa och FN:s mål för hållbarutveckling

Med FN:s 17 mål för en hållbar utveckling (SDG) tar det globala samfundet sig an vår tids mest angelägna utmaningar. För att på bästa sätt driva vår verksamhet i linje med FN:s hållbarhetsmål, har Elfa undertecknat FN:s Global Compact. Det innebär bland annat att de tio principerna i FN:s Global Compact är integrerade i vår affärsstrategi, våra policyer och rutiner.

Undertecknandet av FN:s Global Compact innebär också ett löfte om att aktivt bidra till att öka medvetenheten om och agera till stöd för FN:s mål för hållbar utveckling. Det gör vi varje dag, med särskilt fokus på de tre mål som vi har störst möjlighet att påverka: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (SDG 8), Hållbar konsumtion och produktion (SDG 12) och Fredliga och inkluderande samhällen (SDG 16).

Positiv påverkan på samhället

På Elfa strävar vi efter att ha en positiv påverkan på samhället. Det handlar om vår roll som undertecknare av FN:s Global Compact och att vara en ansvarig samhällsaktör, bidra till rättvis handel, stödja mänskliga rättigheter och motivera till hållbar konsumtion. 

Alternate Text Alternate Text

Respektera mänskliga rättigheter

Vår respekt för mänskliga rättigheter grundar sig i ett av Elfas kärnvärden, att vara human. Det står för vår tro på mänskliga rättigheter och att vi respekterar och uppskattar att vi alla är olika. Därför är det viktigt för oss att skydda och verka för alla människors lika värde och rättigheter.

Alternate Text Alternate Text

Donationer till välgörenhet

Det finns inga tvivel om att barn har rätt att överleva och utvecklas – för en bättre värld. Men, vi ser också att barns grundläggande och mänskliga rättigheter inte alltid respekteras. För att bekämpa dessa orättvisor ger Elfa varje år ett bidrag för att stödja UNICEF i deras otroligt viktiga arbete med att främja och försvara barns rättigheter. Donationen är inte öronmärkt till ett specifikt projekt. Istället låter vi UNICEF bestämma hur dessa medel bäst används. I februari 2022 gjorde Elfa en extra en donation till UNICEF för att stödja deras arbete med att skydda och främja barnens rättigheter i Ukraina.

Välj tidlös design

Det är ett enormt ansvar. Att ta kontroll över sitt eget konsumtionsmönster och börja leva ett mer hållbart liv. Var börjar jag? Och hur gör jag? På ett eller annat sätt behöver vi alla ta vårt ansvar och göra det vi kan.  Här är några tips från förvaringsexperten Christine Dalman, för dig som vill gå mot en mer hållbar livsstil.

Välj tidlös design

Välj produkter av hög kvalitet och som är designade för att hålla en livstid, både vad gäller estetik och användning.

Vad gäller din förvaring, så välj helst en förvaringslösning som du kan använda hela livet. För att det ska vara möjligt, måste det vara enkelt att förändra och utöka din förvaring. Du ska inte behöva köpa en helt ny förvaringslösning när dina behov förändras eller när du helt enkelt vill ha en ny inredningsstil i ditt hem.

Alternate Text Alternate Text

Stöd cirkularitet

Det bästa du kan göra är att använda dina kläder och saker så länge som möjligt. Ju längre, desto bättre. Det du kan göra är att:

Se till att det är enkelt och smidigt för dig att förlänga livet på dina kläder och saker. Du kan till exempel inreda ditt hem, så att det är lättare att renovera och reparera. Varför inte skapa en liten syateljé? Eller en särskild plats för kläder och saker som du tänker ge bort, sälja eller byta med vänner?

Och sist men inte, ha för vana att då och då gå igenom och sortera ut de kläder som du kan ge bort eller sälja. 

 

 

Alternate Text Alternate Text

Tänk lång livslängd

Ta hand om dina kläder. Vi måste faktiskt börja se kläder som något som ska användas under lång tid, och inte ett modeplagg som du bara har på dig ett fåtal gånger.

Om du förvarar dina kläder luftigt, ha gott om utrymme mellan galgar och lådor som inte är fullpackade, kan hjälpa till att undvika slitage på dina kläder.

Skor måste också tas väl hand om. Se till att dina favoritskor håller sig fina med skoblock och förvara dem på hyllor och ställ istället för i en hög på golvet.

Rapportera en oro

För oss på Elfa är öppenhet, integritet och ansvar viktigt och självklart. Vi gör därför allt vi kan för att undvika oegentligheter. Men vi inser samtidigt att, trots ansträngningar och utbildningar, finns det alltid finns en risk för att någon agerar på ett felaktigt sätt.

Elfa erbjuder därför anställda, affärspartners och tredje parter en rapporteringskanal, www.convercent.com, som är öppen att användas för att rapportera allvarliga oegentligheter inom företaget, till exempel bokföringsbrott eller mutbrott.

Du kan också rapportera ett en oegentlighet genom att ringa 800-1777-9999 eller skriva till Elfa Ethics Council, ethics@elfa.com.