Alternate Text Alternate Text

ELFA INSIGHTS

Generationer och boendet 

Enligt generationsforskningen sätts våra värderingar mellan 16 och 24 års ålder. Det är då vi formas som mest när det handlar om vad vi prioriterar i våra liv. Det här har sedan länge intresserat forskare – och även oss på Elfa. Vilken roll spelar tidsperioden vi växer upp i för vårt boende och vilken betydelse får det för förvaringen i våra hem?

Alternate Text Alternate Text

Förvaringsrapporten 2022

Elfa har undersökt dessa frågeställningar och presenterar nu Förvaringsrapporten 2022. Rapporten bygger på en djupgående attitydundersökning om utmaningar och behov bland konsumenter, uppdelad över generationer, i Sverige.

Ladda ner den här

Se tidigare rapporter

Inredningsarkitektur 

Alla behöver tak över huvudet, men hur ska det som finns under taket se ut? Trots att en del trender drar åt nomadhållet, att många flyttar ut från städerna och försöker göra sig oberoende från andra, kommer hemmet i någon form alltid att vara viktigt.

När arbeten och kontor flyttar in, det lagas mer avancerade maträtter och odlas mer eget så knyter vi an mer till hemmet. Det innebär också att våra hem kommer att fylla fler roller. Ett rum ska kunna fungera för olika ändamål istället för att vara ett uttalat vardagsrum – det menar arkitekten och inredningsarkitekten, samt Elfa Insights medlem, Mia Erlandsson.

Förändrade bostadsbehov

Det finns tydliga skillnader mellan generationerna när det kommer till behov och krav man ställer på sina framtida hem, vilket vår senaste Sifo-undersökning bekräftar*. På fem års sikt har de yngre generationerna, Generation Z och Millennials, ett större behov av mer yta i bostaden, 58 respektive 51 procent. Endast 12 procent av Generation X och 3 procent av Boomers ser samma behov. 1 av 5 (23%) hos den äldsta generationen, Boomers, vill till och med ha mindre yta i sitt framtida boende. 

Alternate Text Alternate Text

Bra ytor för förvaring

När man talar om bostadens storlek och yta hör det också till att se över förvaringen i hemmet, något som även där prioriteras olika bland generationerna. Totalt efterfrågar 2 av 5 (43%) svenskar mer förvaring vid flytt och byte till nytt boende. 

Närmare hälften av alla Boomers och Generation X är däremot nöjda med förvaringsmöjligheterna de har i dagsläget, 49 respektive 47 procent. 6 av 10 (60%) hos både Millennials och Generation Z skulle tvärtom prioritera mer förvaring än idag vid potentiell flytt. Gemensamt för de flesta, 62 procent, är att man har som främsta krav till det framtida hemmet att ha bra ytor för förvaring. 

Alternate Text Alternate Text

Om undersökningen 

* Undersökning som genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 11–16 mars 2022. Totalt intervjuades 1303 personer i åldern 16–76 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval.

Generationsboende – variant på kollektivboende

Vi ritar och bygger än idag hus för kärnfamiljen. Detta trots att vi har massor av singelhushåll och andra konstellationer. Framtidens boendetyper kan däremot se annorlunda ut. Ett koncept som kan komma att göra “comeback”, men i en något uppdaterad variant, är kollektivboendet. Mer delande av saker och fler gemensamma ytor - mer hållbart. 

En annan boendeform, som fortfarande är vanlig i många andra länder men som inte synts till i Sverige på länge, är det så kallade generationsboendet. Det innebär att hela den förlängda familjen inklusive mor- och farföräldrar, eller barnbarn, bor tillsammans i ett hus eller nära anslutning till varandra.

Alternate Text Alternate Text

Elfa Insights 2022

Elfa Insights är Elfas tankesmedja där vi undersöker trender, behov och utmaningar inom förvaring. Detta gör vi genom konsumentundersökningar och genom att samla in insikter från ledande experter inom arkitektur, hållbarhet, mode, inredning och framtidsspaning. Vi kan därmed djupdyka inom vårt absoluta favoritämne, förvaring, och inspirera till bättre ordning och harmoni hemma så att du kan frigöra plats för det som är viktigt i vardagen.

Anders Parment 

Generationsforskare, författare och samhällsdebattör. Arbetar med frågor kring framtiden och hur nya generationer är med och formar den, något han praktiserar till vardags som lärare och forskare vid Stockholm Business School. Förutom att författa böcker - snart en om Generation Z - håller Anders föredrag och ger organisationer råd om hur de ska förstå framtiden bättre.

Mia Erlandsson 

Arkitekt och inredningsarkitekt på White arkitekter. Arbetar med allt från stora publika projekt och processledning till små detaljerade interiöra lösningar och inredningskoncept. Ordförande i Guldstolen-juryn, Sveriges arkitekters pris för Sveriges bästa inredning. 

Charlotte Mattfolk 

Framtidsexpert, entreprenör och strategisk rådgivare. Grundare till AI-plattformen IAMAI som matchar managementkonsulter med uppdrag och ger tillgång till ”Streaming Knowledge”. Författare till framtidsstudien 4 Scenarios for a Future Life.

Christine Dalman

Elfas Förvaringsexpert och Senior PR Specialist sedan mer än 30 år tillbaka.

Mer från Elfa Insights

Generationer och konsumtionen

Våra konsumtionsmönster, vanor och värderingar präglas till stor del av vår uppväxt och påverkar också hur vi formas som människor. Det här har sedan länge intresserat forskare – och även oss på Elfa. Vilken roll spelar tidsperioden vi växer upp i för vår konsumtion och vilken betydelse får det för förvaringen i våra hem?

Läs mer

Generationer och framtiden

Vilken roll spelar tidsperioden vi växer upp i för vårt boende och vilken betydelse får det för förvaringen i våra hem i framtiden?

Läs mer

Flytta och hushålla

I oroliga tider värnar vi ännu mer om det som känns tryggt och rofyllt - nämligen hemmet. Svårare ekonomiska lägen påverkar hushållens konsumtion och eventuella bostads- och flyttplaner som står för dörren.

Läs mer