Våra förvaringsrapporter

Förvaringsrap­porten är en djupgående attitydundersökning som kartlägger svenskarnas vanor och attityder till förvaring och hur vi organiserar våra hem, samt nedan ta del av några av resultaten. Drygt 1000 personer från Sverige har medverkat i undersökningen, som genomförts av YouGov på uppdrag av Elfa.

FÖRVARINGSRAPPORTEN 2020-21

Trender, behov och utmaningar inom förvaring

Förvaring är viktigt för vår trivsel hemma och majoriteten tycker det är viktigt att ha en så välplanerad och effektiv förvaring som möjligt. Men undersökningen visar att svenskarna är missnöjda med förvaringsmöjligheterna för många prylar, främst kläder och skor, där hallen upplevs som det främsta problemområdet.

Läs och ladda ner den här

FÖRVARINGSRAPPORTEN 2018-19

Hushållets största förvaringsutmaning: Kläder som inte används

De överflödiga plaggen i garderoben är de nordiska hushållens största förvaringsbekymmer, visar vår senaste Förvaringsrapport. Samtidigt visar rapporten att många vill ta tag i sina utmaningar och ger dessutom hintar om vad som verkar vara de ultimata förutsättningarna för att faktiskt göra det. Bland annat verkar ensamtid, dåligt väder och bra musik fungera som katalysatorer för att ta tag i förvaringen.

Läs och ladda ner den här

FÖRVARINGSRAPPORTEN 2017

Förvaring i förhållande till boyta och ekonomi

Svenskar sämst i Norden på att organisera hemmet. Översvämmade förvaringsutrymmen äter upp dyrbar boyta. Varannan svensk känner sig frustrerad över dålig förvaring hemma. Samtidigt medger sex av tio att de skjuter upp att rensa och organisera bland sina tillhörigheter. Svenskarnas översvämmade förvaringsutrymmen äter upp boyta värd miljontals kronor.

Läs mer

FÖRVARINGSRAPPORTEN 2016

Obalansen mellan hur mycket kläder vi äger och hur mycket vi faktiskt använder.

Svenskar har Nordens mest översvämmade garderober – ändå har 8 av 10 upplevt att de inte har något att ta på sig. 9 av 10 svenskar har onödigt mycket kläder och skor och många har till och med svårt att stänga garderobsdörren. Ändå vittnar 8 av 10 om att de upplevt känslan av att inte ha någonting att ta på sig.

Läs mer

FÖRVARINGSRAPPORTEN 2014

Svenskar bråkar – och slösar – mest i Norden på grund av oordning hemma

Ett stökigt hem skapar oftare konflikter och problem i Sverige än i övriga nordiska länder. Svenskar bråkar mest – och gör flest onödiga inköp – till följd av oordningen hemma, medan danskar lider minst av ett oorganiserat hem.

Läs mer

Vi ser ett tydligt samband mellan förvaringsutmaningar och människors överflöd av kläder och prylar, och det kan inte den bästa förvaringslösning i världen råda bot på" 

Christine Dalman, förvaringsexpert