Våra förvaringsrapporter

Förvaringsrap­porten är en djupgående attitydundersökning som kartlägger svenskarnas vanor och attityder till förvaring och hur vi organiserar våra hem, samt nedan ta del av några av resultaten. Drygt 1000 personer från Sverige har medverkat i undersökningen, som genomförts av YouGov på uppdrag av Elfa.

Vi ser ett tydligt samband mellan förvaringsutmaningar och människors överflöd av kläder och prylar, och det kan inte den bästa förvaringslösning i världen råda bot på" 

Christine Dalman, förvaringsexpert