Skinnesett


2-spors skinnesett

Som standard leveres alle måltilpassede skyvedører med et 2-spors skinnesett. En gulvskinne som festes til gulvet med skruer eller teip, og en takskinne som skrus fast i taket.


1-spors skinnesett

1-spors skinnesett kan på forespørsel og uten ekstra kostnad, endres til et 1-spors skinnesett, med lengde på opptil det dobbelte av dørbredden. Perfekt dersom du skal bruke skyvedøren som dør inn til et rom og derfor vil at den skal løpe på en ekstra lang skinne. Tilvalget 1-spors skinnesett kan ikke kombineres med Topphengte skyvedører. OBS! Oppgi at du ønsker 1-spors skinnesett når du bestiller.


3-spors skinnesett

For 3-dørsløsninger kan du erstatte det medfølgende 2-spors skinnesettet med et 3-spors skinnesett. Hver dør får da sitt eget spor, og du får større åpningsbredde i garderoben. Tilvalget 3-spors skinnesett kan ikke kombineres med Vegghengte eller Topphengte skyvedører.

Skyvedører i kombinasjon med innredning

Ikke plasser f.eks. uttrekkbare kurver bak en dør som ikke kan skyves langt nok ut til siden til at du kan dra ut innredningen bak.

Vi anbefaler dører i partall slik at du kan åpne halve garderoben av gangen. Da er det også enklere å planlegge innredningen bak skyvedørene. 

Dersom du vil ha tre skyvedører anbefaler vi 3-sporsskinne i stedet for det medfølgende 2-spors skinnesettet. Da får hver dør sitt eget spor, og du kan åpne en større del av garderoben samtidig. 


2 skyvedører

Plasser uttrekkbar innredning i de ytterste seksjonene.


4 skyvedører

Plasser uttrekkbar innredning i midten og i de ytterste seksjonene.


3 skyvedører, 2-sporsløsning

Du kan åpne 1/3.


3 skyvedører, 3-sporsløsning

Du kan åpne 2/3.