TÄVLINGSVILLKOR

Villkor och regler för Elfa Sverige AB tävlingar i sociala medier.

 1. Tävlingen organiseras av Elfa och är inte på något sätt sponsrad, främjad, administrerad av eller förknippad med Facebook eller Instagram.
 2. Tävlande måste vara bosatt i Sverige och vara över 18 år.
 3. Du som deltar i tävlingen godkänner att vi eventuellt lägger upp ditt namn och tävlingsbidrag på Elfas sociala medier samt elfa.com
 4. I tävlingar som anordnas på Facebook och/eller Instagram av Elfa, deltar du alltid avgiftsfritt och utan krav på köp.
 5. Vinsten/priset kan inte tas ut i kontanter och kan inte heller bytas ut mot annan/andra produkter till ett likvärdigt pris. Vinnaren betalar eventuell vinstskatt.
 6. Anställda på Elfa och deras närstående tillåts inte att delta i Elfas tävlingar på sociala medier.
 7. Facebookprofilen/Instagramprofilen du tävlar från, måste vara skapad i enighet med respektive plattforms communityregler.
 8. Bidrag som kan uppfattas stötande eller kränkande kan komma att tas bort utan förvarning.
 9. Samtliga vinnare utses av en jury ledd av Elfas marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas.
 10. Vinnaren utannonseras i den kanal som tävlingen sker från, där vinnaren/vinnarna informeras om vinsten. Inom 7 dagar efter detta ska vinnaren/vinnarna via personligt meddelande uppge kontaktuppgifter, adress samt personnummer för leverans av vinsten. Om inte vinnaren kontaktar Elfa inom 7 dagar från offentliggörandet av vinnaren har Elfa rätt att utse en ny vinnare.
 11. När du deltar i tävlingarna godkänner du Elfas tävlingsregler och villkor.
 12. Information om hur vi hanterar personuppgifter finns i vår GDPR policy.

Alla Elfas tävlingsregler och villkor regleras i enlighet med svensk lagstiftning.