Elfa Köpvillkor

Allmänna Köpvillkor – direktförsäljning

1. ALLMÄNT

Följande allmänna köpvillkor (”Köpvillkoren”) gäller alla beställningar som görs av dig som kund och konsument (hädanefter kallad ”du”, ”dig” osv.) direkt genom Elfas hemsida, www.elfa.com.

För att kunna göra ett direktköp genom Elfas hemsida måste du acceptera Köpvillkoren. Genom att acceptera Köpvillkoren förbinder du dig att följa Köpvillkoren i deras helhet och intygar att de uppgifter du lämnar om dig själv är riktiga. Genom att acceptera Köpvillkoren intygar du också att du tagit del av informationen om personuppgifter i Elfas Personuppgiftspolicy, som är en del av dessa Köpvillkor. Elfas Personuppgiftspolicy

Hänvisningar i Köpvillkoren till "Elfa” eller ”vi”, ”våra” osv. avser Elfa Sverige AB, org. nr 556052‑5296.

Elfa förbehåller sig rätten att när som helst ändra i Köpvillkoren, utan att meddela dig i förväg. Den version av Köpvillkoren som du godkänner vid din beställning gäller ditt köp.  

Om du har frågor om Elfa, eller om Köpvillkoren, vänligen kontakta vår kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan i p. 12.

Tack för att du väljer att handla från Elfa!

2. BESTÄLLNING

För att göra en beställning genom Elfas hemsida måste du vara minst 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande.

Beställning sker genom att vi tillhandahåller dig via email ett beställningsunderlag som innehåller ritningsförslag samt den service du vill ha utförd. Kontrollera alltid att ditt beställningsunderlag stämmer. Du genomför sedan din beställning genom att trycka på betallänken som finns i emailet. Sedan kommer ett separat betalningsbekräftelse via email från Klarna.

När en beställning är mottagen av oss bekräftas den genom e‑postmeddelande med orderbekräftelse. Kontrollera alltid din orderbekräftelse så att den stämmer. Avtal om köp träffas först när Elfa skickat orderbekräftelse till den e‑postadress du angivit vid beställningen.

Fraktkostnaden för din beställning anges i orderbekräftelsen.

För det fall den beställda produkten av någon anledning inte kan skickas till dig kommer du att snarast möjligt meddelas detta. Om vi redan mottagit din betalning kommer återbetalning ske med aktuellt belopp genom de betalningsmedel som du använt vid din betalning.

3. BETALNING

Du genomför betalningen genom att klicka på “Slutför köp” i kassan.

Vi använder oss av betalningslösningen Klarna Checkout. Mer information och fullständiga villkor hittar du på Klarnas hemsida. Klarnas villkor

4. LEVERANS OCH MONTERING

Leverans
Din beställning levereras genom hemleverans, till din tomtgräns. I orderbekräftelsen anges datum då beställningen beräknas skickas från vårt lager.

För att hemleverans ska kunna ske måste betalningen, eller angiven och påbörjad avbetalning, vara Klarna till handa senast det datum som står på din orderbekräftelse.

1-5 dagar före leverans kontaktar vi dig via SMS där du får besked om tidsintervall för din leverans. Om annan leveransdag önskas bifogas en länk för att boka ny leveransdag. Bekräftelse kommer via SMS.

Leveransintervallerna kan variera och styrs av ditt postnummer, transportören kontaktar dig via telefon innan de anländer till din adress. Vid eventuell leveransförsening meddelar Elfa dig detta. Vid leverans till adresser med vägbommar ansvarar du som kund för att bomnyckel finns tillhanda i samband med din leverans. Vid leverans till en ö gäller olika regler till olika öar, varför extra transportdagar kan tillkomma. För ytterligare information kring detta eller annat kontakta vår kundtjänst.

Vid leverans ska godkänd legitimation uppvisas. Bud visar bådas legitimation.

Förberedelser inför leveransen
Ditt ansvar som kund är att:

  • Se till att det inte finns hinder för leveransen att avlämnas på leveransplatsen.
  • Säkerställa att du kan ta emot leveransen när den anländer.
  • Uppvisa legitimation vid leveransen. Bud visar bådas legitimation.

Elfa förbehåller sig rätten att bedöma om leverans kan ske utan risk för skada på person, varor eller egendom. Om leverans inte kan genomföras på grund av hinder hos dig, t.ex. när det handlar om outlöst gods, tar Elfa leveransen i retur och debiterar dig för ut- och returleverans. För en ny leverans debiteras du kostnaden av ny leverans.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor kring din leverans. Glöm inte att uppge ditt ordernummer.

5. ÅNGERRÄTT, REKLAMATION OCH RETUR

Som konsument har du rätt till 14 dagars ångerrätt från den dagen du tar emot din order, enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). Det innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Elfa detta inom 14 dagar från mottagandet av den beställda produkten (ångerfristen).

Ångerrätten gäller inte för exempelvis specialbeställningar, det vill säga en vara som tillverkats efter dina särskilda önskemål t.ex. måttbeställda skjutdörrar.

Om produkten är i försämrat skick vid retur gör vi ett avdrag på återbetalningen som motsvarar det minskade värdet på produkten, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att undersöka om varan är felfri. 

Vid utövande av ångerrätten betalar du returfrakten. Då du ansvarar för produkten till dess att vi mottagit denna är det viktigt att produkten är väl emballerad. Produkten ska skickas eller lämnas i retur inom två veckor räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätten inkommit till Elfa.

Produkterna skickas tillbaka till Elfa tillsammans med ifyllt returformulär som kan erhållas från Elfa kundtjänst.

Om en produkt är trasig eller på annat sätt defekt har du rätt att reklamera den. Börja med att ta bilder på det som är skadat eller är defekt. Vi behöver bilderna och ditt ordernummer för att kunna hjälpa dig göra en reklamation.

Vi undersöker alltid noggrant de produkter du har beställt innan vi packar och skickar dem till dig. Detta för att minimera risken att du får fabriksskadat gods. Trots detta kan det ibland uppstå transportskador under frakten. Skulle produkten vara trasig eller felaktig när den anländer får du reklamera produkten. Inspektera mottagen produkt noga vid mottagandet.

Om du reklamerar en produkt kommer vår kundtjänst att höra av sig till dig inom sju arbetsdagar. Avvakta med att skicka tillbaka en produkt tills vår kundtjänst hört av sig. Elfa väljer om felet ska åtgärdas eller om du ska få en ny produkt.

Om du är missnöjd med ett reklamationsärende kan du alltid vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden på www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Vid en eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

För praktisk information om hur du går tillväga för att göra en retur eller reklamation, kontakta vår kundtjänst på reklamation@elfa.se.

Återbetalning
När vi har tagit emot och godkänt din retur återbetalas dina pengar genom det betalsätt du använt vid din betalning. Återbetalning sker senast inom 14 dagar från att vi mottagit ditt meddelande om utövande av ångerrätt. Vid fakturabetalning skickar Klarna en uppdaterad faktura till dig.

6. AVBESTÄLLNING

Om du vill avbeställa din beställning efter utgången av ångerfristen enligt ovan förbehåller sig Elfa rätten att kräva ersättning för eventuella kostnader vi har haft i samband med beställningen (projektering, beställningskostnader, lagerkostnad m.m.), i enlighet med 41 § konsumentköplagen skadeståndsbestämmelser.

7. GARANTI

Vi har en tioårig garanti på alla våra varor.

8. PERSONUPPGIFTER

I samband med att du gör en offertförfrågan eller beställning kommer Elfa att behandla dina personuppgifter. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår Personuppgiftspolicy. Elfas Personuppgiftspolicy

9. ANSVAR

Om du själv monterar våra produkter ansvarar du för att monteringen sker i enlighet med till produkten hörande instruktioner. Vi tar inget ansvar för felaktigt monterade produkter.

Vi reserverar oss för slutförsäljning, leveransförseningar och eventuella brister eller fel i information om produkter, bilder, priser, lagersaldon eller tekniska fel, som vi förbehåller oss rätten att ändra eller korrigera när de kommer till vår kännedom.

Elfa tillämpar gällande konsumentlagstiftning. Dessa Köpvillkor utesluter eller begränsar inte vårt ansvar på sätt som strider mot konsumenträtten.

Elfa ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår till följd av den huvudsakliga förlusten eller skadan, till exempel utebliven vinst eller förlorade affärsmöjligheter, eller för underlåtelse att leverera produkterna eller uppfylla några av våra andra åtaganden enligt dessa Köpevillkor där denna underlåtelse beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll (force majeure).

10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll och alla immateriella rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätt på www.elfa.com tillhör Elfa eller bolag inom Elfa‑koncernen. All användning av www.elfa.com eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar av detta, annat än för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, är förbjudet utan tillstånd från Elfa. 

11. GÄLLANDE LAG OCH TVISTLÖSNING

Svensk lag tillämpas på dessa Köpvillkor.

Eventuella tvister som vi inte lyckas lösa på egen hand ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol.

12. KONTAKTUPPGIFTER

För frågor om Elfa, Köpvillkoren eller din beställning, vänligen kontakta vår kundtjänst via e-post info@elfa.com eller telefonnummer 040-608 07 70.

Vid frågor angående din beställning, kom ihåg att ange ditt ordernummer.