Regulamin udziału w konkursach ogranizowanych w mediach społecznościowych

Regulamin udziału w konkursach organizowanych w mediach społecznościowych przez firmę Elfa Manufacturing Poland Sp. Z o.o. 

 1. Organizatorem konkursu jest firma Elfa. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, promowany, zarządzany ani powiązany z serwisem Facebook lub Instagram. 
 2. Osoby uczestniczące w konkursie muszą być mieszkańcami Polski i mieć ukończone 18 lat. 
 3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na ewentualne udostępnienie swojego imienia i nazwiska oraz zgłoszenia konkursowego w mediach społecznościowych firmy Elfa oraz na stronie elfa.com 
 4. Udział w konkursach organizowanych przez firmę Elfa w serwisie Facebook i/lub Instagram jest zawsze bezpłatny i nie łączy się z koniecznością dokonania zakupu. 
 5. Nie ma możliwości odbioru nagrody w gotówce ani wymiany jej na inny produkt bądź produkty o równoważnej wartości. Podatek od wygranej płaci zwycięzca konkursu. 
 6. Osoby zatrudnione w firmie Elfa oraz ich bliscy nie mogą uczestniczyć w konkursach organizowanych przez firmę Elfa w mediach społecznościowych. 
 7. Profil w serwisie Facebook/Instagram musi być utworzony zgodnie z zasadami społeczności danej platformy. 
 8. Zgłoszenia, których charakter może być postrzegany jako obraźliwy lub poniżający, mogą zostać usunięte bez ostrzeżenia. 
 9. Wszystkich zwycięzców konkursu wyłania jury kierowane przez dział marketingu firmy Elfa. Decyzja jury nie podlega odwołaniu. 
 10. Ogłoszenie zwycięzcy oraz przekazanie informacji o nagrodzie następuje tym samym kanałem, który służył do zorganizowania konkursu. W ciągu kolejnych 7 dni zwycięzca/zwycięzcy są zobowiązani podać w wiadomości prywatnej swoje dane kontaktowe, adres oraz numer PESEL, aby umożliwić wysyłkę nagrody. Jeśli zwycięzca nie skontaktuje się z firmą Elfa w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, firma Elfa ma prawo wybrać nowego zwycięzcę. 
 11. Uczestnicząc w konkursie, akceptujesz regulamin udziału w konkursach organizowanych przez firmę Elfa. 
 12. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w naszej Polityce bezpieczeństwa danych osobowych

Regulamin udziału w konkursach organizowanych przez firmę Elfa sporządzono zgodnie z polskim prawem.