Praca w Elfa

Praca w Elfa

Uważamy, że pracownicy to najcenniejszy zasób organizacji. Z tego względu naturalne jest, że Elfa wspiera realizację 8. Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Dlaczego miałoby być inaczej? Ten cel zakłada promowanie stabilnego, inkluzywnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.

ONE Elfa – nasze wartości podstawowe

W Elfa jesteśmy bardzo dumni z naszej kultury i wartości podstawowych, określanych często mianem ONE Elfa. Te wartości reprezentują nasze poglądy:

– Zawsze stawiamy klienta w centrum i dążymy do tego, by przewyższyć jego oczekiwania. Aby to zrobić, myślimy innowacyjnie, jesteśmy otwarci na nowe metody pracy i tworzenie wartości.

– Wierzymy również w proste, humanitarne wartości, takie jak docenianie różnic i traktowanie innych z szacunkiem. W końcu wszyscy jesteśmy ludźmi i każdy z nas odgrywa ważną rolę. W naszych działaniach zawsze kierujemy się profesjonalizmem.

– Aby dopełnić tego obrazu, patrzymy na naszą działalność całościowo i działamy jako jedna firma. To właśnie oznacza ONE Elfa.

Sprawiedliwe miejsce pracy dla wszystkich

W Elfa szanujemy siebie nawzajem i doceniamy różnice. Jesteśmy dumni, że tworzymy miejsce pracy, gdzie wszystkie osoby są traktowane z szacunkiem i mają takie same prawa, obowiązki i możliwości, bez względu na płeć, wiek, narodowość lub przynależność etniczną, religię lub przekonania religijne, stopień sprawności, orientację seksualną czy przynależność związkową.

Wolne stanowiska

W chwili obecnej nie mamy wolnych stanowisk, ale zawsze możesz przesłać nam swoje CV na adres: application@elfa.com.