Som de fleste arkitekter er jeg besatt av smarte systemer. Et godt system er ikke avgrensende, men inviterer til utforskning, variasjoner og lekenhet.

Hallo

Hållare för Klädstång. Placeras på undersidan av en klick-in Konsol, i urtaget för Klädstångshållare. Två Klädstänger kan skarvas i en Klädstångshållare. Rekommenderat avstånd mellan två hållare är maximalt 90 cm.

hej

Elevate your tool organization with our adaptable Garage+ pegboard wrench holder, effortlessly assembled on the pegboard. Perfect for storing various sizes of tools like spanners, this holder's adjustable width accommodates your needs. Comprising two parts, it securely hooks onto the pegboard. Streamline your workspace with efficient storage solutions!

Elfa Independent Shelf Pins Pkg/8

En förvaringslösning som håller för det dagliga slitage som den ofta utsätts för, kräver både sitt hantverk och sina material. När du investerar i ett hyllsystem från Elfa, har du glädje av det under många år framöver.

Boka planeringsmöte