KVALITET

Elfas 10 års garanti

Eftersom Elfas förvaringslösningar används dagligen utsätts de för mycket slitage. För att de ska kunna hålla en hel livstid krävs därför både hantverksskicklighet och råvaror av högsta kvalitet. Elfa erbjuder 10 års garanti som täcker materialdefekter vid normal användning i en hemmiljö. Garantin gäller även för alla funktionella defekter på rörliga delar som hjul och mjukstängning samt utdragbara inredningsprodukter. Garantin gäller från inköpsdagen.

NÄR GÄLLER DEN 10-ÅRIGA GARANTIN?

Om något är fel på din produkt ber vi dig att kontakta återförsäljaren/butiken där du köpte den. Kom ihåg att ta med inköpskvittot. Butiken kommer sedan att rapportera till oss. Elfa kommer att återkoppla snabbt så att du får ett svar på ditt ärende inom så kort tid som möjligt. Det är viktigt att du rapporterar en eventuell defekt så snart som möjligt, så kom ihåg att packa upp och kontrollera leveransen omedelbart. Om du inte kan ta produkten/produkterna till butiken ber vi dig att fotografera både den/dem och själva defekten. Ta en bild på cirka en meters avstånd och en närbild med ett föremål (t.ex. en tändsticksask eller penna) bredvid produkten, så att vi kan få en uppskattning av storleken om det rör sig om en ytskada.

BEGRÄNSNINGAR

Vi förutsätter naturligtvis att du tar hand om din investering på bästa sätt. En artikel som har förvarats, monterats eller använts på ett felaktigt sätt täcks inte av garantin. Externa skador och följdskador efter att du har tagit emot din leverans täcks inte av garantin.

 

Elfa logo guarantee