Työ elfalla

Mielestämme organisaation arvokkain voimavara ovat sen työntekijät. Siksi Elfalle on itsestään selvää tukea YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 8. Miksi ei olisi? Tavoitteessa on kyse kaikkia koskevan kestävän talouskasvu, täyden ja tuottavan työllisyyden sekä säällisten työehtojen edistämisestä.

ONE Elfa – ydinarvomme

Me Elfalla olemme erittäin ylpeitä yrityskulttuuristamme ja ydinarvoistamme, joihin viittaamme usein sanaparilla ONE Elfa. Arvot edustavat näkemyksiämme:

  • Toimimme asiakaslähtöisesti ja pyrimme aina ylittämään asiakkaiden odotukset. Se edellyttää sitä, että ajattelemme innovatiivisesti, olemme avoimia uusille työtavoille ja luomme lisäarvoa.
  • Uskomme myös yksinkertaisiin inhimillisiin arvoihin. Ymmärrämme, että olemme kaikki erilaisia ja että jokaista tulee kohdella kunnioittavasti. Meistä jokainen on ihminen ja jokaisella on oma tärkeä tehtävänsä. Toimimme aina ammattimaisesti.
  • Meillä on yksi yhteinen kokonaisnäkemys toiminnastamme ja toimimme yrityksenä yhtenäisesti. Juuri sitä ONE Elfa tarkoittaa.

Reilu ja syrjimätön työpaikka

Me Elfalla kunnioitamme toisiamme ja arvostamme erilaisuuttamme. Olemme erittäin ylpeitä siitä, että olemme työpaikka, jossa kaikkia kunnioitetaan ja kaikilla on samat oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet sukupuoleen, ikään, kansallisuuteen tai etnisyyteen, uskontoon tai muuhun vakaumukseen, toimintarajoitteisiin, seksuaaliseen suuntautumiseen tai ammatilliseen järjestäytymiseen katsomatta.

Avoimet työpaikat

Tällä hetkellä meillä ei ole avoimia työpaikkoja, mutta voit lähettää avoimen hakemuksen osoitteeseen application@elfa.com.