Hero Full width

Denna modulen är tänkt att främst användas på startsidan och/eller andra prominenta landningsidor. 

Den innehåller:

  • Utfallande bred bild (1920x960)
  • Färgad platta med möjlighet välja färg ifrån Elfa's brand colours
  • Text
    - Kort rubrik. Använd max 10-14 tecken/ord och försök att hålla den till 2-3 rader. Skriv med versaler. 
    - En kort ingress 
    - En knapp/länk

NEW ELFA DÉCOR

The Décor range is a closet solution that combines function and flexibility with the style and luxury of wood, in a new unique way. It builds on the ingenious Elfa click-in system, which is based on modules that can be customized and adapted to your space and storage needs.

Read more!