HÅLLBARHET PÅ ELFA

Vårt åtagande

Vi på Elfa är stolta över vårt arv och vår långa historia av att utveckla hållbara produkter samt bedriva en hållbar produktion. Det skapar värde både för Elfa, för våra ägare och för samhället som helhet. Vi är fast beslutna att fortsätta bidra till en hållbar framtid för alla i vårt samhälle. 

För oss är det en självklarhet att göra det vi kan för att minska vårt företags miljöpåverkan och resursutnyttjande, speciellt inom de områden där vårt bidrag till ett hållbart samhälle är som störst. Elfa verkar i en bransch där det krävs stort fokus på produktkvalitet, tillverkningsteknik, resursutnyttjande, och naturligtvis alla anställdas hälsa och säkerhet. Därför följer vi noga upp och rapporterar om dessa områden i Elfas årliga hållbarbetsrapport. 

quote sign

“Hållbarhet har en central roll i Elfas verksamhet. Vår över 70-åriga historia och våra värderingar har inneburit ett värdefullt försprång, men vi har inte slagit oss till ro utan förbättrar oss ständigt i allt vi gör. Hållbarhet är inte något vi strävar efter – faktum är att vi har arbetat hållbart ända sedan företaget grundades. Som bevis på vårt engagemang och vår vilja att ta vår del av det globala ansvaret för en hållbar utveckling har Elfa skrivit under UN Global Compact.”

– Anders Rothstein

Våra uppförandekoder

Vi menar att hållbarhet alltid börjar med oss själva. Du kan därför vara helt säker på att vi gör allt för att säkerställa vår, våra leverantörers och våra affärspartners hälsa och säkerhet – hela vägen från idé till produktion. Det handlar till exempel om arbetsmiljöfrågor,
för mänskliga rättigheter, affärsetik och miljö.

Hållbar miljö

Elfa är starkt engagerat i arbetet för en hållbar framtid för alla i vårt samhälle. Vi strävar ständigt efter att minska den miljöpåverkan våra produkter har genom hela livscykeln.

Vi känner stor stolthet över att de allra flesta produkterna i vårt sortiment produceras i våra egna fabriker. Att i detalj styra produktutveckling, tillverkning och transport av våra produkter ger oss kontroll över den påverkan Elfas produkter har på miljön.

Alternate Text

Elfa och de globala målen

Inom hela Elfa finns en stor förståelse för hur vi som företag kan hjälpa till att lösa några av världens mest komplexa problem. Vårt företag har därför skrivit under UN Global Compact. Genom att ständigt och aktivt förbättra vår verksamhet bidrar vi till att FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG) ska kunna uppnås senast år 2030. I vårt arbete har vi fokus på människan, på hållbarhet genom hela värdekedjan och på miljön. Tre av de globala målen har därför extra stor betydelse för oss.

SDG8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

De anställda är varje företags absolut viktigaste tillgång. Därför är det en självklarhet för Elfa att stå bakom FN:s globala mål nummer 8, som handlar om att främja varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt samt full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
behandling, trakasserier och diskriminering. 

Alternate Text

SDG12 – Hållbar konsumtion och produktion

Elfa ställer sig helhjärtat bakom FN:s globala mål nummer 12, som handlar om behovet av mer hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

Vi är övertygade om att produkter måste vara enkla att återanvända och återvinna om vi ska kunna nå målet. Och det har vi strävat efter under de drygt 70 år som vi har utvecklat våra produkter. Elfa har därför ett brett utbud av hållbara produkter som kan återanvändas i det oändliga och som innehåller en stor andel återvunnet material. Om du har ett Elfa-system från 50-talet, och skulle vilja köpa till fler konsoler till det, så kan du vara säker på att dina nya konsoler passar perfekt i ditt gamla system.

Vi bidrar till FN:s arbete genom att:

  • minska företagets miljöpåverkan i alla steg av våra produkters livscykel
  • minska eller om möjligt eliminera användningen av farliga ämnen i våra produkter
  • se till att samtliga tillverkningsenheter har ett miljöledningssystem på plats 

SDG16 – Fredliga och inkluderande samhällen

För Elfa är fri konkurrens och rättvis handel grundläggande principer. Därför står vi givetvis bakom FN:s globala mål nummer 16, som handlar om att bekämpa korruption och illegala finansiella flöden, öka transparensen och göra information mer tillgänglig.