HÅLLBARHET PÅ ELFA

Vårt åtagande

Vi på Elfa är stolta över vårt arv och vår långa historia av att utveckla hållbara produkter samt bedriva en hållbar produktion. Det skapar värde både för Elfa, för våra ägare och för samhället som helhet. Vi är fast beslutna att fortsätta bidra till en hållbar framtid för alla i vårt samhälle. 

För oss är det en självklarhet att göra det vi kan för att minska vårt företags miljöpåverkan och resursutnyttjande, speciellt inom de områden där vårt bidrag till ett hållbart samhälle är som störst. Elfa verkar i en bransch där det krävs stort fokus på produktkvalitet, tillverkningsteknik, resursutnyttjande, och naturligtvis alla anställdas hälsa och säkerhet. Därför följer vi noga upp och rapporterar om dessa områden i Elfas årliga hållbarbetsrapport.  Ladda ner PDF

quote sign

“Hållbarhet har en central roll i Elfas verksamhet. Vår över 70-åriga historia och våra värderingar har inneburit ett värdefullt försprång, men vi har inte slagit oss till ro utan förbättrar oss ständigt i allt vi gör. Hållbarhet är inte något vi strävar efter – faktum är att vi har arbetat hållbart ända sedan företaget grundades. Som bevis på vårt engagemang och vår vilja att ta vår del av det globala ansvaret för en hållbar utveckling har Elfa skrivit under UN Global Compact.”

– Anders Rothstein

Våra uppförandekoder

Vi menar att hållbarhet alltid börjar med oss själva. Du kan därför vara helt säker på att vi gör allt för att säkerställa vår, våra leverantörers och våra affärspartners hälsa och säkerhet – hela vägen från idé till produktion. Det handlar till exempel om arbetsmiljöfrågor,
för mänskliga rättigheter, affärsetik och miljö.

Elfa och de globala målen

FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG) syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. För oss på Elfa är det viktigt att ta vårt ansvar för en hållbar utveckling för alla, och vi har därför skrivit under UN Global Compact. Det innebär bland annat att de tio principerna är integrerade i vår affärsstrategi, i policys och rutiner.

Att underteckna UN Global Compact innebär också ett löfte om att ständigt arbeta för att öka förståelsen och engagemanget i FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det är något vi gör dagligen. I vårt arbete lägger vi ett särskilt fokus på de tre mål, som vi kan bidra mest till: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (SDG 8), Hållbar konsumtion och produktion (SDG 12) och Fredliga och inkluderande samhällen (SDG 16).

SDG8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

De anställda är varje företags absolut viktigaste tillgång. Därför är det en självklarhet för Elfa att stå bakom FN:s globala mål nummer 8, som handlar om att främja varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt samt full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Alternate Text

SDG12 – Hållbar konsumtion och produktion

FN:s globala mål nummer 12 handlar om vikten av hållbar produktion och konsumtion. Vi är övertygade om att för att lyckas med detta mål, krävs att produkter är lätta att återanvända och återvinna, och att de innehåller en så hög andel återvunnet material som möjligt.

Hållbar design

Elfas förvaringslösningar är gjorda för att hålla livet ut och designen är enkel och funktionell. Våra design-principer är viktiga – vi designar inte ”one-size-fits-all” och inte heller ”slit och släng”.

Men, självklart har våra produkter ändå en viss påverkan på miljön. För att göra denna påverkan så liten som möjligt, utvecklar vi ständigt våra produkters design. Vi började med en av våra mest sålda produkter, en konsol till vårt klassiska hyllsystem. Höjden behövde minskas med närmare en tredjedel – en till synes omöjlig ekvation, eftersom vi inte ville ge avkall på konsolens bärighet och höga kvalitet. Men, med ett grundligt konstruktionsarbete och noggrann testning lyckades våra produktutvecklare lösa problemet.

Vi har nu designat om fler produkter. Det har lett till att koldioxidavtrycket för en våra mest sålda standardlösningar, inklusive bästsäljare så som bärlist, hängskenor och konsoler, har minskat med hela 12 %.

Hållbar produktion

Det är självklart lika viktigt att våra produkter tillverkas på ett hållbart sätt. Hur kan vi förbättra vår energianvändning och det råmaterial vi använder? Hur mycket av vårt avfall hamnar i deponi? Vi känner stor stolthet över att de allra flesta produkterna i vårt sortiment produceras i våra egna fabriker. Att i detalj styra produktutveckling, tillverkning och transport av våra produkter ger oss kontroll över den påverkan Elfas produkter har på miljön.

I dag är Elfa Doors AB och Elfa Manufacturing Poland ISO 14001:2015-certifierade. Elfa Sweden AB har inrättat ett miljöstyrningssystem och håller på att bli ISO 14001:2015-certifierade under 2021.

SDG16 – Fredliga och inkluderande samhällen

För Elfa är fri konkurrens och rättvis handel grundläggande principer. Därför står vi givetvis bakom FN:s globala mål nummer 16, som handlar om att bekämpa korruption och illegala finansiella flöden, öka transparensen och göra information mer tillgänglig.
Vi på Elfa gör stora insatser för att öka förståelsen för och kunskapen om dessa frågor, inom Elfa och hos våra leverantörer. Vi säkerställer att vår verksamhet bedrivs etiskt, rättvist och i enlighet med gällande lagstiftning mot mutor och korruption.