Framtidens förvaring

 

Elfa - en del av HSB Living Lab

I HSB Living Lab, på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, ges forskare, utvecklare och innovatörer möjlighet att hitta lösningar för framtidens hållbara boende.

Här räknas boendet i kubikmeter och lägenheterna är på rymliga 47 kubikmeter (3,6 x 3,6 x 3,6 meter). Golvytan är på blyga 13 kvadratmeter men takhöjden värdig en balsal. Compact living i sin rätta bemärkelse, där inredning som utnyttjar rymden och inte kräver golvyta blir då nödvändig. Här passar Elfas ytsmarta förvaringssystem in perfekt med sitt flexibila system och möjligheten att utnyttja hela väggytans till förvaring, samtidigt som golvet hålls fritt.


Elfas medverkan

Så här säger Maria Ackell, projektansvarig hos Elfa för HSB Living Lab, om vår medverkan:

Med vilket mål och syfte deltar Elfa i projektet HSB Living Lab?
- Elfa deltar med nyfikenhet för framtidens boendeform och för värdefulla insikter om vilka förvaringsutmaningar som finns där. Förvaringsutmaningar i dess praktiska form så som tex att bättre ta till vara på ytan, men också i form av vilka krav som ställs på tex hållbarhet och flexibilitet.

Vad har Elfas medverkan under de här tre åren gett oss i form av t.ex. insikter?
- Framtidens boende pekar mot krav på mer ytsmart planering och mer gemensamma rum där de boende delar på yta och på vad som förvaras där. Hållbarhet och miljö är också viktiga värden i framtidens boende och levnadssätt, vilket också är viktigt för oss att fortsatta arbeta med gällande såväl produkter som processer.

 

Upplevelsen av ett boende är så mycket mer än golvytan

Peter Elfstrand på Tengbom, ansvarig arkitekt för huset

 

Vi testar nya förvaringslösningar tillsammans med de boende 

Vi har varit en del i HSB Living LAB sedan projektet startade 2015 och en av de stora fördelarna är att vi kan utmana våra befintliga och testa nya förvaringslösningar tillsammans med de boende.