Skapa mer plats

Vi bor mindre och mindre. Faktum är att dagens nybyggda bostäder är nere på 60-talets nivå, efter att ha ökat under många decennier. Samtidigt ökar hushållens konsumtion*. Det ställer stora krav på förvaringslösningarna. De ska både vara flexibla och samtidigt kunna rymmas på små ytor. Och ännu hellre frigöra extra utrymme i bostaden. Det gör våra lösningar. Med en Elfa-lösning i bostaden sparar du kvadratmeter - som du kan använda till annat. *Källa: SCB, Nationalräkenskaperna, Hushållens konsumtionsutgifter. Enl. publicering 2016-11-29

Hur använder vi förvaringsytan?

Stockholmare i lägenhet använder i genomsnitt 19,4 kvm till förvaringsyta, vilket motsvarar ett värde av drygt 1,4 miljoner kronor. 
Vi har en uppgift att fylla med att erbjuda smart och effektiv förvaring – så att konsumenterna får mer plats att leva på

*Elfa förvaringsrapport 2017

Spara värdefull boyta

Våra måttanpassade skjutdörrar och vår inredning ger många möjligheter och skapar ofta mer plats än en standardgarderob. Dessutom är det enklare att komplettera en flexibel förvaring med t.ex. fler utdragbara backar, för att undvika outnyttjat utrymme mellan hyllorna inne i garderoben. Räkna helt enkelt med mer plats.

En måttanpassad skjutdörrslösning skapar ofta mer plats än vanliga standardgarderober. 

Exempel: jämförelse skjutdörrsgarderob 1800 mm bred vs. 3 st traditionella garderober á 60 cm.

Resultat: Nästan 0,6 kubikmeter mer förvaring och 3 kvm mer yta att möblera på.

Så här har vi räknat fram kubikmetertalet:
40 cm + 15 cm x 180 cm x 60 cm = 0,6 m3

Så här har vi räknat fram kvadratmetertalet:
1 kvm x 3 garderober