SUSTAINABILITY AT ELFA

Zrównoważona przyszłość dla wszystkich to naprawdę poważna sprawa. To nasze największe zmartwienie, które z pewnością szybko nie zniknie. A firma Elfa jest bardzo ambitna. Zobowiązaliśmy się, że będziemy mieć pozytywny wpływ na ludzi, społeczeństwo i planetę. I to nie są tylko puste słowa. Podejmujemy działania. A oto przykłady.

Pozytywnie nastawieni do ludzi

Nie ustajemy w działaniach aby tworzyć uczciwe, zdrowe i bezpieczne miejsca pracy dla pracowników firmy Elfa, domagamy się tego samego dla pracowników naszych dostawców i partnerów. Robimy to m.in.:

- Starając się utrzymać wysokie standardy BHP

- Stawiając na równość i różnorodność

- Stosując politykę „zero tolerancji” dla wszelkich form obraźliwego traktowania, prześladowania i dyskryminacji

- Dbając o przestrzeganie Kodeksu postępowania firmy Elfa

Pozytywnie nastawieni do społeczeństwa

Firma Elfa szczyci się z bycia odpowiedzialnym członkiem społeczeństwa, przyczyniając się do uczciwego handlu, wspierając prawa człowieka i zachęcając do odpowiedzialnej konsumpcji. Robimy to m.in.:

- Prowadząc naszą działalność w duchu inicjatywy ONZ Global Compact

- Zwiększając świadomość i motywując konsumentów, aby wybierali bardziej ekologiczny styl życia

- Przekazując darowizny na rzecz UNICEF

- Chroniąc i promując uczciwą konkurencję i uczciwe postępowanie

Pozytywnie nastawieni do planety

Firma Elfa jest bardzo zaangażowana w działania na rzecz środowiska naturalnego i klimatu. W tym celu

- Dostosowujemy się do wytycznych Porozumienia Paryskiego. Mówiąc konkretnie, przeprowadzamy analizę cyklu eksploatacji i obliczamy nasz ślad węglowy. Dzięki temu jesteśmy w stanie ograniczać wpływ na klimat na wszystkich etapach eksploatacji naszych produktów

- Tworzymy gospodarkę o obiegu zamkniętym, projektując trwałe produkty, aby mogły służyć przez całe życie, były łatwe do modyfikacji, ponownego użycia i recyklingu

- Posiadamy system zarządzania środowiskowego we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych

Elfa i Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Stawiając sobie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), globalna społeczność zajmuje się najbardziej naglącymi wyzwaniami naszych czasów. Jako dowód zobowiązania firmy Elfa do wzięcia na siebie części globalnej odpowiedzialności, Elfa została sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact. W rezultacie dziesięć zasad inicjatywy ONZ Global Compact zostało zintegrowanych w naszej strategii biznesowej, zasadach i procedurach.

Podpisanie się pod inicjatywą ONZ Global Compact oznacza też zobowiązanie do aktywnego promowania świadomości i działań mających wspierać Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Właśnie to robimy każdego dnia, ze szczególnym naciskiem na trzy cele, na które mamy większy wpływ: Wzrost gospodarczy i godna praca (SDG 8), Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja (SDG 12) i Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje (SDG 16).