ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W FIRMIE ELFA

Nasze zaangażowanie

Elfa może się poszczycić wieloletnią tradycją systematycznego podążania w kierunku zrównoważonych produktów i produkcji. Zdajemy sobie sprawę, że zrównoważony rozwój jest ważnym elementem tworzenia wartości dla firmy Elfa, naszych właścicieli oraz ogółu społeczeństwa i zobowiązujemy się nadal uczestniczyć w kreowaniu zrównoważonej przyszłości dla wszystkich członków naszej społeczności.

Oczywiście dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć wpływ firmy na środowisko i zasoby naturalne, szczególnie w obszarach, w których możemy najwięcej zdziałać dla społeczeństwa. Nasza branża wymaga poświęcania dużej uwagi jakości produktów, technikom produkcji, wykorzystywanym i marnowanym zasobom, jak również zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników. To obszary, które uważnie kontrolujemy oraz monitorujemy, publikując dane na ich temat w corocznym raporcie zrównoważonego rozwoju. Sciągnij PDF

quote sign

"Zrównoważony rozwój zajmuje centralne miejsce w naszej działalności. Nasze 70-letnie dziedzictwo i duch z pewnością zapewniły nam przewagę, jednocześnie nie powstrzymują nas przed dalszym doskonaleniem. Zrównoważony rozwój jest nie tylko naszym dążeniem, ale czymś, co zawsze robiliśmy. Jako dowód zobowiązania do wzięcia na siebie części globalnej odpowiedzialności, Elfa została sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact."

– Anders Rothstein

Kodeks postępowania

Wierzymy, że zrównoważony rozwój rozpoczyna się od nas samych. Gwarantujemy, że w drodze od pomysłu do wytworzenia produktu robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić pomyślność naszym dostawcom, partnerom i nam samym. Dotyczy to takich spraw, jak środowisko pracy oraz jak współpracujemy i odnosimy się do siebie nawzajem.

Elfa i cele globalne

Stawiając sobie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), globalna społeczność zajmuje się najbardziej naglącymi wyzwaniami naszych czasów. Jako dowód zobowiązania firmy Elfa do wzięcia na siebie części globalnej odpowiedzialności, Elfa została sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact. W rezultacie dziesięć zasad inicjatywy ONZ Global Compact zostało zintegrowanych w naszej strategii biznesowej, zasadach i procedurach.

Podpisanie się pod inicjatywą ONZ Global Compact oznacza też zobowiązanie do aktywnego promowania świadomości i działań mających wspierać Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Właśnie to robimy każdego dnia, ze szczególnym naciskiem na trzy cele, na które mamy większy wpływ: Wzrost gospodarczy i godna praca (SDG 8), Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja (SDG 12) i Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje (SDG 16).

SDG8 – Wzrost gospodarczy i godna praca

Pracownicy są niezaprzeczalnie najważniejszym zasobem naszej firmy. Elfa popiera 8 cel inicjatywy SDG ONZ, który dotyczy potrzeby promowania inkluzywnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich.

Alternate Text

SDG12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Elfa w pełni popiera 12 cel inicjatywy SDG ONZ, aby zmierzać w kierunku bardziej zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Wierzymy, że aby to osiągnąć, nasze produkty muszą umożliwiać ich łatwe ponowne wykorzystanie i recykling, a także zawierać jak najwyższy udział materiałów z recyklingu. 

Konstrukcja, która naprawdę ma znaczenie

Powszechnie wiadomo, że nasze systemy przechowywania są trwałe, aby mogły służyć przez całe życie. Z dużym uznaniem spotyka się też nasza pomysłowość w tworzeniu prostych i funkcjonalnych konstrukcji. Nasze zasady projektowania są dla nas ważne – nie robimy rzeczy w uniwersalnym rozmiarze, ani takich, które po użyciu się wyrzuca. 

Ponieważ jednak konstrukcje naszych produktów nieuchronnie wpływają na środowisko, przeprojektowujemy nasz asortyment. Na pierwszy ogień poszedł nasz bestseller – zwykły wspornik do klasycznego systemu półek. Zmieniliśmy jego konstrukcję, zmniejszając go. Chcieliśmy go skrócić o prawie jedną trzecią, co pozornie wydaje się niemożliwe, ponieważ nie chcieliśmy ograniczać jego nośności ani wysokiej jakości. Jednak projektanci rozwiązali ten problem dzięki zaawansowanym pracom konstrukcyjnym i drobiazgowym testom. 

W roku obrachunkowym 2020 przeprojektowaliśmy kolejne produkty z klasycznego asortymentu. Wszystkie prace związane ze zmianami konstrukcyjnymi pozwoliły zredukować o 12% ślad węglowy jednego z naszych bardzo popularnych standardowych systemów przechowywania, który obejmuje takie bestsellery, jak szyna pozioma, szyny pionowe i wsporniki.

Zrównoważona produkcja

Oczywiście jednakowo ważne jest, aby produkty były wytwarzane w zrównoważony sposób. Co można poprawić, jeśli chodzi o zużycie energii i surowców? Ile naszych odpadów trafia na wysypisko? Jesteśmy bardzo dumni z tego, że znakomita większość asortymentu Elfa powstaje w naszych fabrykach. Dysponując środkami, które umożliwiają szczegółowe zarządzanie rozwojem produktów i produkcją, możemy kontrolować wpływ, jaki nasze produkty mogą mieć na środowisko. 

Obecnie certyfikat ISO 14001:2015 mają firmy Elfa Doors AB oraz Elfa Manufacturing Poland. Elfa Sweden AB ma system zarządzania środowiskowego i powinna otrzymać certyfikat ISO 14001:2015 w 2021 roku.

SDG16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Ochrona oraz promowanie uczciwej konkurencji i uczciwego postępowania to wartości towarzyszące firmie Elfa od samego początku, które realizujemy bez zastanowienia. Dlatego z góry było wiadomo, że podpiszemy się pod 16 celem zrównoważonego rozwoju ONZ, który obejmuje zobowiązanie do walki z korupcją, zwiększanie transparentności, ograniczanie nielegalnych przepływów finansowych i poprawę dostępu do informacji.
To obszar, w którym dokładamy wszelkich starań, zwiększając świadomość znaczenia tych spraw i dbając o ich zrozumienie w firmie i w naszym łańcuchu dostaw. Dbamy o to, aby nasza działalność była prowadzona etycznie, uczciwie i zgodnie z obowiązującymi przepisami antykorupcyjnymi i dotyczącymi przekupstwa.