ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W FIRMIE ELFA

Nasze zaangażowanie

Elfa może się poszczycić wieloletnią tradycją systematycznego podążania w kierunku zrównoważonych produktów i produkcji. Zdajemy sobie sprawę, że zrównoważony rozwój jest ważnym elementem tworzenia wartości dla firmy Elfa, naszych właścicieli oraz ogółu społeczeństwa i zobowiązujemy się nadal uczestniczyć w kreowaniu zrównoważonej przyszłości dla wszystkich członków naszej społeczności.

Oczywiście dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć wpływ firmy na środowisko i zasoby naturalne, szczególnie w obszarach, w których możemy najwięcej zdziałać dla społeczeństwa. Nasza branża wymaga poświęcania dużej uwagi jakości produktów, technikom produkcji, wykorzystywanym i marnowanym zasobom, jak również zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników. To obszary, które uważnie kontrolujemy oraz monitorujemy, publikując dane na ich temat w corocznym raporcie zrównoważonego rozwoju.

quote sign

"Zrównoważony rozwój zajmuje centralne miejsce w naszej działalności. Nasze 70-letnie dziedzictwo i duch z pewnością zapewniły nam przewagę, jednocześnie nie powstrzymują nas przed dalszym doskonaleniem. Zrównoważony rozwój jest nie tylko naszym dążeniem, ale czymś, co zawsze robiliśmy. Jako dowód zobowiązania do wzięcia na siebie części globalnej odpowiedzialności, Elfa została sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact."

– Anders Rothstein

Kodeks postępowania

Wierzymy, że zrównoważony rozwój rozpoczyna się od nas samych. Gwarantujemy, że w drodze od pomysłu do wytworzenia produktu robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić pomyślność naszym dostawcom, partnerom i nam samym. Dotyczy to takich spraw, jak środowisko pracy oraz jak współpracujemy i odnosimy się do siebie nawzajem.

Zrównoważony rozwój środowiskowy

Firma Elfa jest bardzo zaangażowana w prace nad kreowaniem zrównoważonej przyszłości dla wszystkich członków naszego społeczeństwa. Nieustannie staramy się ograniczać wpływ naszych produktów na środowisko w całym cyklu ich eksploatacji.

Jesteśmy bardzo dumni z tego, że znakomita większość asortymentu Elfa powstaje w naszych fabrykach. Dysponując środkami, które umożliwiają szczegółowe zarządzanie rozwojem produktów, produkcją oraz transportem, możemy kontrolować wpływ, jaki nasze produkty mogą mieć na środowisko.

Alternate Text

Elfa i cele globalne

Wszyscy w firmie Elfa doskonale zdajemy sobie sprawę z naszej roli, jaką jest pomoc w rozwiązywaniu najbardziej złożonych problemów na świecie. Dlatego zostaliśmy sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact. Oznacza to, że aktywnie doskonalimy naszą działalność, aby wspierać ONZ w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) do 2030 roku. Nasza strategia koncentruje się w ukierunkowaniu na ludzi, zrównoważonym łańcuchu dostaw i skupieniu uwagi na środowisku naturalnym. Określiliśmy trzy cele, które mają dla nas szczególne znaczenie.

SDG8 – Wzrost gospodarczy i godna praca

Pracownicy są niezaprzeczalnie najważniejszym zasobem naszej firmy. Elfa popiera 8 cel inicjatywy SDG ONZ, który dotyczy potrzeby promowania inkluzywnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich.

Alternate Text

SDG12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Elfa w pełni popiera 12 cel inicjatywy SDG ONZ, aby zmierzać w kierunku bardziej zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Wierzymy, że aby to osiągnąć, nasze produkty muszą umożliwiać ich łatwe ponowne wykorzystanie oraz recykling. 

W zasadzie rozwijamy nasz asortyment w ten sposób od ponad 70 lat. Wytwarzamy szeroką gamę trwałych produktów, wszystkie w dużym stopniu wykonane z materiałów z odzysku i wszystkie umożliwiające ponowne wykorzystanie na niezliczoną liczbę sposobów. Jeśli posiadacz systemu przechowywania Elfa z lat 50-tych, chciałby dodać kilka dodatkowych wsporników, bez obawy może kupić nowe, nie martwiąc się, czy będą pasować. 

W tym obszarze nasz wkład polega na:

  • Ograniczaniu wpływu na środowisko naturalne we wszystkich etapach eksploatacji naszych produktów 
  • Ograniczaniu, a jeśli to możliwe, eliminowaniu stosowania substancji niebezpiecznych w naszych produktach 
  • Posiadaniu systemu zarządzania środowiskowego we wszystkich trzech zakładach produkcyjnych 

SDG16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Ochrona oraz promowanie uczciwej konkurencji i uczciwego postępowania to wartości towarzyszące firmie Elfa od samego początku, które realizujemy bez zastanowienia. Dlatego z góry było wiadomo, że podpiszemy się pod 16 celem zrównoważonego rozwoju ONZ, który obejmuje zobowiązanie do walki z korupcją, zwiększanie transparentności, ograniczanie nielegalnych przepływów finansowych i poprawę dostępu do informacji.