Warunki korzystania

Witamy na stronie firmy Elfa. Poniższe warunki użytkowania dotyczą serwisu i uprzejmie prosimy o ich uważne przeczytanie.

 

Regulamin zawiera informacje o sposobie korzystania z zawartości serwisu, przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych oraz wykorzystaniu plików cookies w ramach serwisu. Poniższe odniesienia do „Elfa”, „nas” lub „my” są odniesieniami do Elfa International AB, która jest dostawcą tej witryny, i / lub innych firm z Grupy Elfa. Witryna internetowa firmy Elfa i niniejsze warunki użytkowania są zgodne z prawem szwedzkim.

 

Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej

Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych

Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej, takie jak teksty, grafiki, logo, obrazy, klipy wideo, pliki audio i oprogramowanie należą do firmy Elfa lub osób trzecich i są chronione szwedzkim i międzynarodowym prawem własności intelektualnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Treść strony jest udostępniana użytkownikowi jako usługa i może być używana tylko zgodnie z warunkami określonymi poniżej. Pobierając materiał ze strony internetowej, akceptujesz warunki.

 

Nieautoryzowane użycie lub dystrybucja treści na stronie może naruszać prawa autorskie i / lub inne szwedzkie lub międzynarodowe prawo i może podlegać czynności prawnej.

 

Używanie znaku towarowego Elfa

Znak towarowy i marka Elfa mogą być używane wyłącznie zgodnie z niniejszymi warunkami lub po uzyskaniu pisemnej zgody Elfa. Wykorzystywanie marki Elfa w reklamie i marketingu produktów i usług Elfa wymaga uprzedniej pisemnej zgody.

 

Korzystanie z treści na stronie

Witryna i jej zawartość nie mogą być modyfikowane, przesyłane, reprodukowane, publikowane, licencjonowane, przekazywane, sprzedawane ani wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Elfa.

 

W razie potrzeby Elfa umożliwia wykonanie tymczasowych kopii treści na tej stronie internetowej. Możesz także drukować treści ze strony internetowej w rozsądnych granicach do użytku osobistego oraz łącza do naszej witryny. Jakiekolwiek inne wykorzystanie informacji zawartych na stronie jest zabronione.

 

Podczas kopiowania informacji na stronie nie wolno modyfikować ani usuwać informacji o prawach autorskich lub nazwie Elfa.

 

Zrzeczenie się

Informacje zawarte na stronie mają charakter ogólny i nie powinny być wykorzystywane jako jedyny i jedyny powód podejmowania decyzji w ważnych sprawach. Nieustannie pracujemy nad tym, aby strona internetowa była dokładna, kompletna i aktualna, ale zawsze istnieje ryzyko, na przykład, że literówki, wpływy zewnętrzne i błędy techniczne skutkują wprowadzającymi w błąd informacjami. Oznacza to, że Elfa nie może zagwarantować i nie ponosi odpowiedzialności za treść lub dokładność informacji, które są zawsze poprawne, kompletne i aktualne.

 

Jeśli firma Elfa poda łącze do witryny internetowej osoby trzeciej, to łącze to ma na celu wyłącznie pomoc użytkownikowi, a Elfa nie ponosi odpowiedzialności za treść ani dokładność informacji w takiej witrynie.

 

Różne

Elfa może zmienić niniejsze warunki użytkowania w dowolnym momencie, wybrać wyświetlanie lub usuwanie postów i treści na stronie internetowej i / lub zamknięcie strony internetowej. Jeśli warunki użytkowania ulegną zmianie, zostaniesz o tym poinformowany poprzez umieszczenie nowej wersji na stronie. Dlatego prosimy o aktualizowanie wszystkich nowych wersji warunków.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Wprowadzenie

Twoja prywatność jest dla nas ważna i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom ochrony przy każdym przetwarzaniu danych osobowych. Na terenie UE / EOG od maja 2018 r. Obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) 1.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, Elfa International AB lub firma w inny sposób wskazana jako administrator danych jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych, jak określono poniżej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych informacji lub chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw określonych poniżej, skontaktuj się z firmą Elfa pod adresem dataprotectionofficer@elfa.com

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Termin „dane osobowe” odnosi się do takich informacji, które bezpośrednio lub pośrednio mogą odnosić się do Ciebie jako osoby fizycznej. Przykładami takich danych są imię i nazwisko, wizerunek, numer ubezpieczenia społecznego, dane kontaktowe, zgłoszenia konkursowe, dokonane wybory, zachowanie lub adres IP. Przetwarzanie danych osobowych odnosi się do wszelkich działań, które my lub strona trzecia, którą zaangażowaliśmy, podejmujemy z danymi osobowymi, takie jak gromadzenie, rejestracja i przechowywanie.

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w określonych i wyraźnie określonych celach i nie mogą być przetwarzane do jakichkolwiek celów wykraczających poza te cele. W Elfa przetwarzamy dane osobowe, które podałeś w celu obsługi zapytań od / z Tobą, a także udzielania informacji i obsługi w związku z takimi zapytaniami i umowami.

 

Twoje dane osobowe mogą być również wykorzystywane do marketingu i monitorowania, a także do sprzedaży i rozwoju produktów w celu ulepszania naszych produktów i usług. Jeśli nie chcesz otrzymywać materiałów marketingowych i / lub ofert, skontaktuj się z firmą Elfa za pośrednictwem dataprotectionofficer @ elfa