BÆREKRAFT HOS ELFA

Vårt engasjement

Vi på Elfa er stolte over vår arv og vår lange historie med å utvikle bærekraftige produkter, samt drive en bærekraftig produksjon. Det skaper verdi for Elfa, våre eiere og samfunnet som helhet. Vi er fast bestemte på å fortsette med å bidra til en bærekraftig fremtid for alle i samfunnet vårt.

For oss er det en selvfølge å gjøre det vi kan for å redusere vår virksomhets miljøpåvirkning og ressursforbruk, spesielt innenfor de områdene hvor vårt bidrag til et bærekraftig samfunn er størst. Elfa opererer i en bransje der det kreves et sterkt fokus på produktkvalitet, produksjonsteknologi, ressursutnyttelse og naturligvis helse og sikkerhet for alle ansatte. Derfor følger vi nøye opp og rapporterer om disse fokusområdene i Elfas årlige bærekraftsrapport.

quote sign

“Bærekraft har en sentral rolle i Elfas virksomhet. Vår mer enn 70 år lange historie og våre verdier har gitt oss et verdifullt forsprang, men vi har ikke slått oss til ro, men forbedrer oss kontinuerlig i alt vi gjør. Bærekraft er ikke noe vi streber mot - sannheten er at vi har jobbet bærekraftig siden selskapet ble grunnlagt. Som bevis på vårt engasjement og vilje til å ta vår del av det globale ansvaret for en bærekraftig utvikling, har Elfa signert FNs Global Compact."

– Anders Rothstein

Våre adferdskoder

Vi mener at bærekraft alltid starter med oss selv. Du kan derfor være helt sikker på at vi gjør alt vi kan for å sikre vår, våre leverandørers og våre forretningspartneres helse og sikkerhet – hele veien fra idé til produksjon. Det handler for eksempel om arbeidsmiljøspørsmål, men også om hvordan vi oppfører oss og den respekten vi viser hverandre.

Bærekraftig miljø

Elfa er svært engasjert i arbeidet for en bærekraftig fremtid for alle i samfunnet vårt. Vi prøver kontinuerlig å redusere miljøpåvirkningen av produktene våre gjennom hele livssyklusen.

Vi er veldig stolte over at de aller fleste produktene i vårt sortiment produseres på våre egne fabrikker. Å detaljstyre produktutvikling, produksjon og transport av produktene våre gir oss kontroll over effekten Elfas produkter har på miljøet.

Alternate Text

Elfa og de globale målene

I hele Elfa har vi en forståelse for hvordan vi som selskap kan bidra til å løse noen av verdens mest komplekse problemer. Vårt selskap har derfor signert UN Global Compact. Ved å kontinuerlig og aktivt forbedre vår virksomhet, bidrar vi til at FNs globale mål for bærekraftig utvikling (SDG) skal kunne oppnås innen 2030. I vårt arbeid fokuserer vi på mennesker, på bærekraft gjennom hele verdikjeden og på miljøet. Tre av de globale målene har derfor ekstra stor betydning for oss.

SDG8 – Anstendige arbeidsforhold og økonomisk vekst

Ansatte er ethvert selskaps absolutt viktigste ressurs. Derfor er det en selvfølge for Elfa å stå bak FNs globale mål nummer 8, som er å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, samt full og produktiv sysselsetting med anstendige arbeidsforhold for alle.

Alternate Text

SDG12 – Bærekraftig forbruk og produksjon

Elfa stiller seg helhjertet bak FNs globale mål nummer 12, som omhandler behovet for mer bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. 

Vi er overbevist om at produktene må være enkle å gjenbruke og resirkulere hvis vi skal nå målet. Og dette har vi tilstrebet i de mer enn 70 årene vi har utviklet produktene våre. Elfa har derfor et bredt utvalg av bærekraftige produkter som kan gjenbrukes i det uendelige, og som inneholder en stor andel resirkulerte materialer. Hvis du har et Elfa-system fra 50-tallet, og ønsker å kjøpe flere knekter til det, kan du være sikker på at de nye knektene passer perfekt inn i det gamle systemet ditt. 

Vi bidrar til FNs arbeid ved å

  • redusere selskapets miljøpåvirkning i alle ledd i livssyklusen til våre produkter
  • redusere eller om mulig eliminere bruken av farlige stoffer i produktene våre
  • sørge for at alle produksjonsenheter har et miljøledelsessystem på plass

SDG16 – Fredelige og inkluderende samfunn

For Elfa er fri konkurranse og rettferdig handel grunnleggende prinsipper. Derfor står vi selvfølgelig bak FNs globale mål nummer 16, som er å bekjempe korrupsjon og ulovlige økonomiske strømmer, øke åpenheten og gjøre informasjon mer tilgjengelig.