SUSTAINABILITY AT ELFA

Å skape en bærekraftig fremtid for alle er ikke noe vi kan ta lett på. Det er faktisk det største enkeltproblemet vi står overfor, og det kommer det til å være i lang tid fremover. Elfas ambisjoner er høye. Vi har satt oss fore å påvirke folk, samfunn og klode positivt. Det er ikke bare tomme ord. Vi gjør noe med det, og her får du vite hva.

Positiv påvirkning på folk

Vi står hele tiden på for å skape rettferdige, sunne og trygge arbeidsplasser for Elfas egne ansatte og ansatte hos leverandører og samarbeidspartnere. Det gjør vi blant annet ved

- å kjempe for å opprettholde høye HMS-standarder for de ansatte

- å jobbe for mangfold og likestilling

- å ha nulltoleranse for alle former for støtende behandling, trakassering og diskriminering

- å sikre at Elfas etiske retningslinjer blir overholdt

Positiv påvirkning på samfunnet

Elfa setter sin stolthet i å være en ansvarlig samfunnsaktør som bidrar til rettferdig handel, støtter menneskerettigheter og oppfordrer til bærekraftig forbruk. Det gjør vi blant annet ved

- å drive virksomheten vår i tråd med FNs Global Compact

- å skape oppmerksomhet om og motivere forbrukerne til å legge om til en mer bærekraftig livsstil

- å gi gaver til UNICEF

- å hegne om og fremme rettferdig konkurranse og redelig opptreden

Positiv påvirkning på kloden

Vi i Elfa ser det som vår plikt å arbeide aktivt for klima og miljø. Vi har derfor

- tilpasset oss Parisavtalen, blant annet ved å utføre livssyklusanalyser og beregne karbonavtrykket vårt, slik at vi kan redusere klimapåvirkningen på alle stadier av produktenes livssyklus

- tilrettelagt for sirkularitet ved å utvikle robuste produkter som varer livet ut, og som er enkle å modifisere, gjenbruke og resirkulere

- innført miljøstyringssystemer ved fabrikkene våre

Elfa og de globale målene

Med FNs 17 bærekraftsmål tar det internasjonale samfunnet tak i vår tids mest presserende utfordringer. Som et synlig bevis på at vi tar på oss vår del av det globale ansvaret, har Elfa sluttet seg til FNs Global Compact. Følgelig har vi også innlemmet FNs Global Compacts ti prinsipper i våre forretningsstrategier, retningslinjer og prosedyrer.

Da vi undertegnet FNs Global Compact, forpliktet vi oss til å bidra aktivt til å øke bevisstheten og støtte opp om FNs bærekraftsmål gjennom faktiske handlinger. Dette er noe vi arbeider med hver dag, og vi legger spesielt stor vekt på de tre målene vi kan påvirke mest: anstendig arbeid og økonomisk vekst (nr. 8), ansvarlig forbruk og produksjon (nr. 12) og fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner (nr. 16).