BÆREKRAFT HOS ELFA

Vårt engasjement

Vi på Elfa er stolte over vår arv og vår lange historie med å utvikle bærekraftige produkter, samt drive en bærekraftig produksjon. Det skaper verdi for Elfa, våre eiere og samfunnet som helhet. Vi er fast bestemte på å fortsette med å bidra til en bærekraftig fremtid for alle i samfunnet vårt.

For oss er det en selvfølge å gjøre det vi kan for å redusere vår virksomhets miljøpåvirkning og ressursforbruk, spesielt innenfor de områdene hvor vårt bidrag til et bærekraftig samfunn er størst. Elfa opererer i en bransje der det kreves et sterkt fokus på produktkvalitet, produksjonsteknologi, ressursutnyttelse og naturligvis helse og sikkerhet for alle ansatte. Derfor følger vi nøye opp og rapporterer om disse fokusområdene i Elfas årlige bærekraftsrapport. Last ned PDF

quote sign

“Bærekraft har en sentral rolle i Elfas virksomhet. Vår mer enn 70 år lange historie og våre verdier har gitt oss et verdifullt forsprang, men vi har ikke slått oss til ro, men forbedrer oss kontinuerlig i alt vi gjør. Bærekraft er ikke noe vi streber mot - sannheten er at vi har jobbet bærekraftig siden selskapet ble grunnlagt. Som bevis på vårt engasjement og vilje til å ta vår del av det globale ansvaret for en bærekraftig utvikling, har Elfa signert FNs Global Compact."

– Anders Rothstein

Våre adferdskoder

Vi mener at bærekraft alltid starter med oss selv. Du kan derfor være helt sikker på at vi gjør alt vi kan for å sikre vår, våre leverandørers og våre forretningspartneres helse og sikkerhet – hele veien fra idé til produksjon. Det handler for eksempel om arbeidsmiljøspørsmål, men også om hvordan vi oppfører oss og den respekten vi viser hverandre.

Elfa og de globale målene

Med FNs 17 bærekraftsmål tar det internasjonale samfunnet tak i vår tids mest presserende utfordringer. Som et synlig bevis på at vi tar på oss vår del av det globale ansvaret, har Elfa sluttet seg til FNs Global Compact. Følgelig har vi også innlemmet FNs Global Compacts ti prinsipper i våre forretningsstrategier, retningslinjer og prosedyrer.

Da vi undertegnet FNs Global Compact, forpliktet vi oss til å bidra aktivt til å øke bevisstheten og støtte opp om FNs bærekraftsmål gjennom faktiske handlinger. Dette er noe vi arbeider med hver dag, og vi legger spesielt stor vekt på de tre målene vi kan påvirke mest: anstendig arbeid og økonomisk vekst (nr. 8), ansvarlig forbruk og produksjon (nr. 12) og fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner (nr. 16).

SDG8 – Anstendige arbeidsforhold og økonomisk vekst

Ansatte er ethvert selskaps absolutt viktigste ressurs. Derfor er det en selvfølge for Elfa å stå bak FNs globale mål nummer 8, som er å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, samt full og produktiv sysselsetting med anstendige arbeidsforhold for alle.

Alternate Text

SDG12 – Bærekraftig forbruk og produksjon

Elfa gir sin uforbeholdne støtte til bærekraftsmål nr. 12 om at vi må bevege oss i retning av mer bærekraftig produksjon og forbruk. Skal vi oppnå dette, må produktene våre være enkle å gjenbruke og resirkulere og inneholde en så stor andel av resirkulerte materialer som mulig. 

Design med mening

Det er allment kjent at oppbevaringsløsningene våre er holdbare og laget for å vare livet ut. Vi er også kjent for smarte løsninger og enkle og praktiske utførelser. Disse designprinsippene er viktige for oss. Vi har ikke én størrelse som skal passe for alle, eller løsninger som fort blir utslitt. 

Det er imidlertid ikke til å unngå at produktene våre utgjør en belastning på miljøet, og vi er derfor i ferd med å oppdatere sortimentet vårt. Først ut var bestselgeren vår, en enkel knekt til Classic-hyllene. Vi gjorde noen endringer i designen og krympet størrelsen. Målet var å redusere høyden med oppimot en tredjedel, noe som virket nærmest umulig siden vi ikke ville gå på akkord med verken knektens bæreevne eller høye kvalitet for øvrig. Men etter et omfattende konstruksjonsarbeid og inngående testing hadde designerne våre løst problemet. 

I løpet av forretningsåret 2020 redesignet vi flere av produktene i Classic-sortimentet. Den nye designen betyr at det totale karbonfotavtrykket til et av de mest populære standardinteriørene våre (som omfatter bestselgere som bærelister, hengeskinner og knekter) er redusert med tolv prosent.

Bærekraftig produksjon

Noe som selvsagt er like viktig, er at vi fremstiller produktene våre med bærekraftige metoder. Hva kan forbedres når det gjelder energiforbruk og råvarer? Hvor mye av avfallet vårt ender opp på søppelfyllingen? I Elfa setter vi vår ære i å produsere det aller meste av sortimentet vårt ved våre egne fabrikker. Siden vi kan administrere produktutviklingen og produksjonen i detalj, har vi også full kontroll over hvordan produktene våre kan komme til å påvirke miljøet. 

Elfa Doors AB og Elfa Manufacturing Poland er i dag ISO 14001:2015-sertifiserte. Elfa Sweden AB har innført et miljøstyringssystem og er på god vei til å bli ISO 14001:2015-sertifisert i løpet av 2021.

SDG16 – Fredelige og inkluderende samfunn

For Elfa er fri konkurranse og rettferdig handel grunnleggende prinsipper. Derfor står vi selvfølgelig bak FNs globale mål nummer 16, som er å bekjempe korrupsjon og ulovlige økonomiske strømmer, øke åpenheten og gjøre informasjon mer tilgjengelig.
Vi legger ned mye arbeid i å skape bevissthet om og forståelse for disse spørsmålene, både internt i selskapet og ellers i forsyningskjeden. Vi driver virksomheten på en etisk forsvarlig og rettferdig måte og overholder alle relevante lover og regler som skal hindre bestikkelser og korrupsjon.