SUSTAINABILITY AT ELFA

Meidän pitää ottaa kestävä kehitys vakavasti oman tulevaisuutemme vuoksi. Se on suurin haasteemme tällä hetkellä ja tulee varmasti olemaan jatkossakin. Elfan tavoitteet ovat kestävän kehityksen suhteen korkealla. Haluamme vaikuttaa positiivisesti ihmisiin, yhteiskuntaan ja maapalloon. Aikomuksemme eivät ole jääneet pelkäksi sanahelinäksi. Olemme myös tarttuneet toimeen ja tässä on tietoa siitä, miten.

Ihmiset

Haluamme tarjota reilun, terveellisen ja turvallisen työpaikan Elfan omalle henkilöstölle sekä toimittajien ja kumppanien työntekijöille. Saavutamme tämän esimerkiksi seuraavin tavoin:

- Pyrimme ylläpitämään korkeita terveys- ja turvallisuusstandardeja.

- Vaalimme moninaisuutta ja tasa-arvoa.

- Noudatamme nollatoleranssia kaikenlaisen loukkaavan kohtelun, häirinnän ja syrjinnän suhteen.

- Varmistamme, että toiminta on Elfan eettisen ohjeiston mukaista.

Yhteiskunta

Elfa tuntee ylpeyttä siitä, että se on vastuunsa kantava yhteiskunnallinen toimija, joka edistää reilua kaupankäyntiä, tukee ihmisoikeuksia ja kannustaa vastuulliseen kuluttamiseen. Saavutamme tämän esimerkiksi seuraavin tavoin:

- Noudatamme liiketoiminnassamme YK:n Global Compact -aloitetta.

- Lisäämme kuluttajien tietoisuutta vastuullisemmasta elämästä ja kannustamme siihen.

- Teemme lahjoituksia UNICEFille.

- Suojelemme ja edistämme reilua kilpailua ja kaupankäyntiä.

Maapallo

Elfa on sitoutunut ympäristö- ja ilmastotekoihin, mistä kertovat esimerkiksi seuraavat asiat:

- Noudatamme Pariisin ilmastosopimusta. Teemme elinkaarianalyyseja ja hiilijalanjälkilaskelmia. Pienennämme näin tuotteidemme ympäristövaikutuksia niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa.

- Edistämme kiertotaloutta kehittämällä tuotteita, jotka ovat ajattomia ja kestäviä sekä helposti muunneltavia, uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä.

- Tuotantolaitoksillamme on käytössä ympäristönhallintajärjestelmä.

Elfa ja maailmanlaajuiset tavoitteet

YK:n määrittelemät 17 kestävän kehityksen tavoitetta toimivat ohjenuorana, kun ympäri maailmaa pyritään vastaamaan aikamme merkittävimpiin haasteisiin. Elfa on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen osoituksena sitoumuksestaan kantaa vastuuta maailmanlaajuisesti. Aloitteen kymmenen periaatetta on integroitu yrityksemme liiketoimintastrategiaan, käytäntöihin ja toimintatapoihin.

YK:n Global Compact -aloitteen allekirjoittaminen on myös lupaus siitä, että tuemme aktiivisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Se näkyy toiminnassamme joka päivä. Keskitymme erityisesti seuraavaan kolmeen tavoitteeseen, joihin voimme vaikuttaa eniten: ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (tavoite 8), vastuullista kuluttamista (tavoite 12) sekä rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto (tavoite 16).