SUSTAINABILITY AT ELFA

Vores engagement

Hos Elfa er vi stolte over vores mangeårige tradition for at arbejde mod at gøre vores produktudbud og produktion stadig mere bæredygtig. Vi er klar over, at bæredygtighed skaber værdi for Elfa, vores ejere og samfundet som et hele, og vi er dybt engageret i at fortsætte med at bidrage til en bæredygtig fremtid for alle i vores samfund.

Det er en selvfølge, at vi arbejder meget hårdt for at reducere vores virksomheds miljøpåvirkning og ressourceforbrug, især på de områder, hvor vi kan bidrage mest til et bæredygtigt samfund. Vores branche kræver stort fokus på produktkvalitet, produktionsteknikker, ressourceudnyttelse og ikke mindst de ansattes sundhed og sikkerhed. Derfor følger vi nøje op og rapporterer inden for disse områder i vores årlige bæredygtighedsrapport. Download PDF

 

 

quote sign

"Bæredygtighed har en central rolle i vores virksomhed. Vores 70 års lange historie og værdier har givet os et forspring, men det har ikke holdt os tilbage fra at søge forbedringer. Bæredygtighed er ikke kun noget, vi stræber efter – vi har altid arbejdet bæredygtigt. Som bevis på vores engagement og vilje til at påtage os vores del af det globale ansvar, har Elfa underskrevet FN's Global Compact."

– Anders Rothstein

Adfærdskodeks

Vi mener, at bæredygtighed starter med os selv. På rejsen fra idé til ethvert af de produkter, vi fremstiller, kan du derfor være forvisset om, at vi gør alt for at sikre vores, vores leverandørers og vores partneres sundhed og sikkerhed. Dette gælder blandt andet vores arbejdsmiljø, måden vi arbejder på og vores indbyrdes forhold.
Vi har alle et delt ansvar for at blive bedre, og derfor forventer vi de højeste etiske standarder, både af os selv og af vores leverandører. Kodekset gælder for alle Elfas medarbejdere og hjælper os i alt, vi foretager os, hver dag. Af vores leverandører, som er underlagt en tilpasset version af kodekset, forventer vi, at de deler vores respekt for menneskerettigheder, forretningsetik og miljøet.

Elfa og de globale mål

Med de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG) tager det globale samfund vor tids mest presserende udfordringer op. Som bevis på Elfas engagement og vilje til at påtage os vores del af det globale ansvar, har vi underskrevet FN's Global Compact. De ti principper i FN's Global Compact er således integreret i vores forretningsstrategi, politikker og procedurer.

At underskrive FN's Global Compact medfører også et løfte om aktivt at fremme bevidsthed og tiltag for at opfylde FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Og dette gør vi hver eneste dag, med særligt fokus på de tre mål, vi er i stand til at påvirke mest: Anstændigt arbejde og økonomisk vækst (SDG 8), Ansvarligt forbrug og produktion (SDG 12) og Fred, retfærdighed og stærke institutioner (SDG16).

SDG8 – Anstændigt arbejde og økonomisk vækst

De ansatte er enhver virksomheds absolut vigtigste aktiv. Elfa står derfor bag FN's verdensmål nummer 8, som handler om behovet for at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde for alle.
Vi bidrager ved at sikre fair behandling, ved at bekæmpe korruption, ved at skabe en fair, sund og sikker arbejdsplads og ved at have nul tolerance for alle former for stødende behandling, chikane og diskrimination.

Alternate Text

SDG12 – Ansvarligt forbrug og produktion

Elfa står helhjertet bag FN's verdensmål nummer 12, at bevæge sig mod mere bæredygtig produktion og bæredygtigt forbrug. Vi mener, at for at opfylde dette, skal vores produkter være lette at genbruge og genvinde, og indeholde en så stor andel af genbrugsmateriale som muligt. 

Design med betydning

Det er et velkendt faktum, at vores opbevaringssystemer er holdbare nok til at holde hele livet. Vi er også anerkendt for at være opfindsomme med vores enkle og funktionelle design. Vores designprincipper er vigtige for os, vi laver ikke "one-size-fits-all" og heller ikke brug og smid væk. 

Men da vores produkter ikke kan undgå at have en miljøpåvirkning, laver vi designændringer i vi vores sortiment. Den første del, der blev elimineret, var en konsol til vores klassiske hyldesystem. Vi ændrede designet og lavede den mindre. Målet var at reducere højden med næsten en tredjedel, en tilsyneladende umulig opgave, eftersom vi ikke ønskede at miste konsollens lastbærende kapacitet og høje kvalitet. Men designerne løste problemet ved nøje konstruktion og dybdegående testning. 

I regnskabsåret 2020 foretog vi designændringer af yderligere produkter i det klassiske sortiment. Alt i alt medfører disse designændringer en 12 % reduktion i en af vores meget populære standard indendørsløsningers CO2-aftryk, der omfatter bedst sælgende dele såsom topskinne, standardhængeskinne og konsoller.

Bæredygtig produktion

Det er naturligvis lige vigtigt, at produkterne fremstilles bæredygtigt. Hvad kan forbedres, hvad angår energiforbrug og råmaterialer? Hvor meget af vores affald ender i deponi? Vi er meget stolte over, at størstedelen af Elfas sortiment er fremstillet på vores egne fabrikker. At have midlerne til at detailadministrere produktudvikling og fremstilling gør, at vi har kontrol over den indvirkning, vores produkter kan have på vores miljø. 

I dag er Elfa Doors AB og Elfa Manufacturing Poland ISO 14001:2015-certificeret. Elfa Sweden AB har etableret et miljøstyringssystem og er i færd med at blive ISO 14001:2015-certificeret i 2021.

SDG16 – Fred, retfærdighed og stærke institutioner

At beskytte og fremme fair konkurrence og fair handel er et grundlæggende princip for Elfa, det er givet. Derfor står vi naturligvis bag FN's verdensmål nummer 16, som handler om tiltag for at bekæmpe korruption, øge gennemsigtighed, reducere ulovlige pengestrømme og forbedre adgang til information.
Dette er et område, hvor vi gør os store anstrengelser for at skabe opmærksomhed omkring vigtigheden af og sikre forståelsen af disse emner inden for virksomheden og vores forsyningskæde. Vi sørger for at vores forretninger gennemføres etisk, fair og i overensstemmelse med gældende lovgivning vedrørende bestikkelse og bekæmpelse af korruption.