SUSTAINABILITY AT ELFA

En bæredygtig fremtid for os alle, er ingen let sag. Det er vores største bekymring og vil uden tvivl fortsætte med at være det. Og Elfas ambitioner er høje. Vi har påtaget os at have en positiv indvirkning på mennesker, samfundet og planeten. Og det er ikke kun tomme ord. Vi tager tiltag, og gør det på denne måde.

Menneskepositivt

Vi presser konstant på for retfærdige, sunde og sikre arbejdspladser for Elfas medarbejdere, samt for medarbejdere hos leverandører og partnere. Vi gør det for eksempel ved at:

- Stræbe efter at opretholde de højeste standarder, hvad angår medarbejdernes sundhed og sikkerhed

- Acceptere mangfoldighed og lighed

- Have en politik med nul tolerance over for alle former for stødende behandling, chikane og forskelsbehandling

- Sikre overholdelse af Elfas etiske regler

Samfundspositivt

Elfa sætter en ære i at være en ansvarlig samfundsaktør, der bidrager til fair trade, støtter menneskerettigheder og opfordrer til et bæredygtigt forbrug. Vi gør det for eksempel ved at:

- Drive virksomhed i overensstemmelse med FN's Global Compact

- Skabe større bevidsthed omkring og motivere forbrugere til at stræbe efter en mere bæredygtig livsstil

- Foretage velgørenhedsbidrag til UNICEF

- Beskytte og fremme fair konkurrence og fair handel

Planetpositivt

Elfa er stærkt engageret i tiltag for miljøet og klimaet. Dette involverer, at vi:

- Retter os ind efter Paris-aftalen. Specifikt udfører vi livscyklusanalyser og beregner vores CO2-aftryk. Hermed er vi i stand til at reducere klimapåvirkningen på alle stadier i vores produkters livscyklus

- Muliggør cirkularitet ved at udvikle produkter, der er holdbare nok til at holde hele livet, lette at modificere, genbruge og genindvinde

- Har etableret et miljøstyringssystem på vores produktionssteder

Elfa og de globale mål

Med de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG) tager det globale samfund vor tids mest presserende udfordringer op. Som bevis på Elfas engagement og vilje til at påtage os vores del af det globale ansvar, har vi underskrevet FN's Global Compact. De ti principper i FN's Global Compact er således integreret i vores forretningsstrategi, politikker og procedurer.

At underskrive FN's Global Compact medfører også et løfte om aktivt at fremme bevidsthed og tiltag for at opfylde FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Og dette gør vi hver eneste dag, med særligt fokus på de tre mål, vi er i stand til at påvirke mest: Anstændigt arbejde og økonomisk vækst (SDG 8), Ansvarligt forbrug og produktion (SDG 12) og Fred, retfærdighed og stærke institutioner (SDG16).