Min inköpslista

Skriv ut Rensa inköpslistan

Miljödeklaration

Elfa back och hyllsystem

Tillverkande bolag

Elfa Sweden AB
Elfagatan 5
593 87 Västervik
Kontaktperson: Mattias Karlberg
Tel: +46 490-846 00
E-mail: info@elfa.com
Hemsida: www.elfa.com

Miljöarbete

Vår ambition är att välja miljövänliga och om möjligt, återvinningsbara material i våra produkter. Vi ska också sträva efter att våra produkter inte förbrukar mer naturresurser än absolut nödvändigt.Huvuddelen av våra produkter är tillverkade av stål och är belagda med icke-giftig epoxy polyester pulverlack.Decor systemet och hyllor av spånskivor är fria från lösningsmedel och uppfyller den europeiska E1 klassningen samt de strängare Kaliforniska kraven, CARB, angående formaldehyd.

Tillverkning

Tillverkning sker genom stansning, klippning, profilering, svetsning, lackering, märkning och packning. Materialspill från tillverkningen återvinns. Elfa Sweden AB:s fabrik värms upp med el och olja. Elfa återvinner energi från produktionsprocessen för att värma upp fabriken.

Transporter

Transporter till och från företaget sker främst med lastbil. Elfas största speditör är miljöcertifierad.

Produkterna

Produkter som produceras i Elfas fabrik i Västervik är komponenter till Elfas back- och hyllsystem. Systemet används för att skapa god ordning på kontor och i hemmiljö. Systemet säljs via byggvaru-handeln och i specialbutiker.

Materialdeklaration

Materialandelar i produkterna:
Stålplåt 45%
Ståltråd 35%
Stålrör 15%
Pulverfärg 3%
Wellpapp (emballage) 2%
Plast <1%

Stålplåt

Stålplåten är lätt anoljad med en vattenlöslig olja. Plåten är anoljad för att förhindra att den rostar under leverans till Elfa. Stålet levereras från svenska leverantörer och huvuddelen av stålet har sitt ursprung i Sverige.

Ståltråd

Ståltråden levereras i huvudsak från svenska leverantörer. Ståltrådens yta är kopparbelagd för att minska elförbrukningen vid svetsning.

Stålrör

Rören köps från svenska företag. Stålrören är anoljade på samma sätt som plåten.

Pulverfärg

Elfa använder epoxy-polyester pulverlack på produkterna. Pulverlack innehåller inga lösningsmedel och är därigenom skonsam för både människa och miljö. Pulverlack ger en yta med hög kvalitet och hög motståndskraft. Produkterna rengörs genom en alkalisk tvättprocess innan målning sker. Elfa har tre leverantörer av pulverlack och de är alla certifierade enligt ISO 14000.

Wellpapp

Elfas leverantörer av wellpapp är certifierade enligt ISO 14000. Wellpappen innehåller minst 80% återvunnen wellpapp.

Övrigt

Alla leverantörer av strategiska material är certifierade enligt ISO 9000 och flertalet av dem också enligt ISO 14000.

Garantibevis

Garantins omfattning:
Garantin omfattar material- och tillverkningsfel vid normalt hemmabruk för ventilerade hyllor, konsoller, skenor, backar, stativ samt rörliga delar i skjutdörrar.