Min inköpslista

Skriv ut Rensa inköpslistan

Koncerninformation

Verksamheten grundades i slutet av 1940-talet av den svenska innovatören och ingenjören Arne Lydmar.
Sedan 1999 ägs Elfa av The Container Store, den största detaljhandelskedjan i USA inom segmentet förvaring.
The Container Store är börsnoterade på NYSE. Moderbolaget i Elfa-koncernen är Elfa International AB och
huvudkontoret ligger i Malmö. I koncernens varumärksportfölj ingår Elfa samt Lumi.

  • Grundat: 1948
  • Ägare: The Container Store (TCS), Dallas/USA
  • International Group: Based in Sweden
  • Försäljning: 999 MSEK (FY16)
  • Dotterbolag i: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Frankrike och Polen
  • Tillverkningsenheter: 4
  • Antal anställda: 565 (FY16)

Koncernledning